Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Wiskunde

Cursusjaar 2019-2020

Doelgroep

Eerstegraads wiskundedocenten die in de bovenbouw havo/vwo lesgeven

Inhoud en resultaat

Vergeten de kettingregel toe te passen. De tweede oplossing van een goniometrische vergelijking niet gezien. Een logaritmische rekenregel verkeerd gebruikt. Herkenbare fouten in de proefwerken van onze leerlingen.

Waarom maken leerlingen toch altijd dezelfde fouten op toetsen wiskunde? Leg ik het niet goed uit? Zal ik de stof eens anders introduceren? Oefenen ze te weinig? Snappen ze wel wat ze aan het doen zijn? Kan ik eens een andere werkvorm uitproberen? Welke dan?

Als dit vragen zijn die jij je als eerstegraads wiskundedocent wel eens stelt, is deze PLG iets voor jou. Je weet uit ervaring wat werkt als je bepaalde onderwerpen behandelt in de wiskundeles maar je bent ook nieuwsgierig naar betere manieren. Nieuwe werkvormen uitwerken of materiaal maken bij het boek kost echter tijd. Dat kunnen we beter samen doen.

In deze PLG staan we stil bij verschillende onderwerpen uit het curriculum van havo- en vwo-bovenbouw. De onderwerpen worden door jullie zelf gekozen. Op basis van wat leerlingen lastig vinden en wat er in de literatuur bekend is over de didactiek van dat onderwerp, onderzoeken we hoe we deze inzichten kunnen gebruiken in ons onderwijs. We maken gezamenlijk nieuwe lessen of lesactiviteiten die vervolgens uitgevoerd worden en geanalyseerd worden in de groep. Deelname aan deze PLG geeft een verdiepende impuls aan je dagelijkse praktijk.

Een verslag van de PLG van 2018/2019 is hier te vinden. Het is absoluut mogelijk om aan deze nieuwe PLG deel te nemen als je ook eerder hebt deelgenomen.

Programma

In vijf bijeenkomsten staat bij voorkeur steeds een ander vakinhoudelijk onderwerp centraal dat gezamenlijk bepaald wordt. Tijdens elke bijeenkomst wordt gekeken naar wat er uit onderwijsonderzoek bekend is op het gebied van het gekozen thema. Ook worden materialen en achtergrondinformatie verstrekt. Vervolgens wordt er in groepen van wisselende samenstellingen gewerkt aan de ontwikkeling van (delen van) lessen. Deze worden voor zover mogelijk uitgevoerd op de eigen school tussen de bijeenkomsten in. Ervaringen met de ontworpen lesactiviteiten worden in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Afsluiting

In de afsluitende Bèta-brede docentendag worden eventueel de ontwikkelde materialen gepresenteerd en gedeeld.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, en de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid.

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 16:30 uur op Zernike Campus, Rijksuniversiteit Groningen.

Zie voor de data de jaaragenda.
Laatst gewijzigd:31 juli 2019 17:42