Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

PLG Wiskunde

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Eerstegraads wiskundedocenten die in de bovenbouw havo/vwo lesgeven.

Inhoud en resultaat

Logaritmische en goniometrische functies, telproblemen, betrouwbaarheidsintervallen, differentiëren en integreren, statistiek, analytische meetkunde, ….

Als eerstegraads wiskundedocent wordt er van je verwacht dat je alle onderwerpen in het schoolcurriculum kunt onderwijzen. Vaak speelt de methode die op school gebruikt wordt een belangrijke rol bij het geven van wiskundeonderwijs. Maar aan de andere kant wil je eigen accenten zetten en ben je graag Baas Boven Boek. Je weet uit ervaring wat werkt als je bepaalde onderwerpen behandelt in de wiskundeles maar bent ook nieuwsgierig naar de ‘beste’ manier. Nieuwe werkvormen uitwerken of materiaal maken bij het boek kost echter tijd.

In deze PLG willen we bij verschillende onderwerpen uit het curriculum van havo- en vwo-bovenbouw stilstaan. Dat doen we aan de hand van drie aspecten: wat leerlingen lastig vinden, wat er in de literatuur bekend is over de didactiek van dat onderwerp én hoe we deze inzichten kunnen gebruiken in ons onderwijs. We benaderen de onderwerpen op een onderzoekende manier. Vervolgens gebruiken we deze inzichten bij het gezamenlijk ontwerpen van lesactiviteiten. Bij het samen ontwerpen van lesactiviteiten staan de volgende didactische vragen centraal:

  • Hoe kan ik de leerlingen actief bij de les betrekken?
  • Welke werkvormen of vormen van formatieve evaluatie kan ik hierbij zinvol inzetten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen begrip en oefening combineren?
  • Hoe kan ik de leerstof relateren aan andere schoolvakken?
  • Hoe kan ik de les ondersteunen met gebruik van ICT?
Deelname aan deze PLG geeft een verdiepende impuls aan je dagelijkse praktijk.

Programma

In vijf bijeenkomsten staat steeds een vakinhoudelijk onderwerp centraal dat gezamenlijk bepaald wordt. Tijdens elke bijeenkomst wordt er informatie gegeven over het gekozen vakinhoudelijke thema en worden achtergronden besproken. Ook worden materialen en achtergrondinformatie verstrekt. Vervolgens wordt er in groepen gewerkt aan de ontwikkeling van lessen. Deze worden uitgevoerd op de eigen school tussen bijeenkomsten in. Ervaringen met de ontworpen lesactiviteiten worden in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Afsluiting

In de afsluitende Bèta-brede docentendag worden eventueel de ontwikkelde materialen gepresenteerd en gedeeld.

Laatst gewijzigd:12 juni 2018 11:45