Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Wiskunde

Volgens Barton de Klas in, cursusjaar 2020-2021

Doelgroep

Eerstegraads wiskundedocenten die in de bovenbouw havo/vwo lesgeven

Inhoud en resultaat

Hoe kun je door middel van het ontwerp van vragen, de volgorde van aanbieden en het nabespreken van opdrachten het wiskundige begrip van leerlingen verhogen? Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat de onderwerpen die je bij wiskunde behandelt ook daadwerkelijk onthouden worden? Dit zijn enkele thema’s die aan bod komen in het boek Volgens Barton deel 2 van Craig Barton.

In deze PLG staan we stil bij de inzichten die in dit boek aan de orde komen en bedenken we met elkaar hoe je die kunt toepassen in je wiskundelessen. We maken gezamenlijk nieuwe lessen of lesactiviteiten die vervolgens uitgeprobeerd en geanalyseerd worden in de groep. Deelname aan deze PLG geeft een verdiepende impuls aan je dagelijkse praktijk.

Het is mogelijk om aan deze nieuwe PLG deel te nemen als je ook eerder hebt deelgenomen. Heb je niet eerder deelgenomen dan verdient het aanbeveling om Volgens Barton, deel 1 als voorbereiding te lezen.

Programma

In vijf bijeenkomsten staan de hoofdstukken uit het boek Volgens Barton deel 2 centraal. In de bijeenkomsten wordt steeds een hoofdstuk als uitgangspunt genomen:

• Hoe voorbeelden en oefenopdrachten te kiezen;
• Doelgerichte en doelbewuste oefening;
• Probleemoplossen en zelfstandigheid;
• Formatieve evaluatie en diagnostische vragen;
• Het langetermijngeheugen en ‘gewenste moeilijkheden’.

Er wordt tijdens de bijeenkomsten in groepen van wisselende samenstellingen gewerkt aan de ontwikkeling van (delen van) lessen. Deze worden voor zover mogelijk uitgevoerd op de eigen school tussen de bijeenkomsten in. Ervaringen met de ontworpen lesactiviteiten worden in de daaropvolgende bijeenkomst besproken.

Laatst gewijzigd:16 juni 2020 09:33