Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Docent Ontwikkel Teams

TOA DOT

Cursusjaar 2020-2021

Coach: Evita Pagie - van Os

Hoe zet je practica op waarbij leerlingen uitgedaagd worden om zelf na te denken over de stappen die ze moeten gaan zetten, in plaats van dat ze een kookboekrecept volgen? Met deze vraag gaat de TOA DOT komend jaar aan de slag. Het idee is om een aantal nieuwe practica op te zetten volgens het principe van onderzoekend leren. Deze zullen via de Science LinX website beschikbaar gesteld worden. Om te beoordelen of de practica in het voortgezet onderwijs aansluiten bij de practica die eerstejaars studenten krijgen, gaat de TOA DOT een kijkje nemen in de keuken van de universiteit. De bèta PLG’s (Professionele Leergemeenschap) - natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en informatica – komen deels op dezelfde data samen, hierdoor kan kruisbestuiving tussen de verschillende groepen ontstaan en kunnen de vakdidactici die de PLG’s geven ook om advies worden gevraagd.

De meerwaarde van deelnemen aan de TOA DOT

Professionalisering : Je kunt de TOA DOT als nascholing inzetten om jouw kennis bij te spijkeren en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Ervaringen en kennis delen: TOA’s uit alle vakgebieden en schooltype treffen elkaar bij de TOA DOT. Door intervisie met collega TOA’s krijg je directe hulp van mensen die hetzelfde werk doen als jij. Daarnaast leer je van elkaar door te zien wat op andere scholen mogelijk is. Materialen, methodes en vaardigheden die jij interessant vindt, kun je onderling uitwisselen.

Netwerken: Je maakt gebruik van het netwerk van de RUG met o.a. vakdidactische docenten die je kunt benaderen. Daarnaast heb je met de TOA-groep veel ruimte om de inhoud van het jaar met elkaar in te vullen.

Programma en studielast

De TOA DOT bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3.5 uur. Daarnaast vindt in april de Bèta- brede docentendag plaats op de Zernike Campus van de RUG. Deelnemers aan de DOT betalen voor de 7 reguliere bijeenkomsten. Deelnemers aan de TOA DOT krijgen korting als ze zich aanmelden voor de Bètabrede docentendag.

Data, tijd en plaats

De TOA DOT is op vrijdagmiddag van 13:30 - 17:00 uur, op de Zernike Campus/Rijksuniversiteit Groningen of op school van een van de deelnemers.

Data schooljaar 2020 - 2021:
6/11
4/12
15/1
12/2
12/3
9/4 - docentendag
21/5 (in overleg ivm eindexamenperiode)
18/6

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname aan de TOA DOT indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten hebben bijgewoond en actief hebben geparticipeerd.

DOT-leiding en informatie

Coach: Evita Pagie - van Os

Tarief

€350 inclusief BTW (excl. Bètabrede docentendag)

Aanmelden

Meld je aan voor 20 oktober.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2020 09:29