Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

PLG Scheikunde

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Docenten scheikunde die samen willen werken aan uitdagend onderwijs voor alle leerlingen, en die hun ervaringen en expertise willen delen en samen nieuwe ideeën willen oppakken en inzetten om de scheikundelessen niet alleen vakinhoudelijk maar ook qua vorm motiverend aan te bieden.

Inhoud en resultaat

In schooljaar 2018-2019 richten we ons in de PLG-bijeenkomsten op het ontwikkelen van direct bruikbaar en uitdagend materiaal voor de eigen onderwijspraktijk, waarbij formatieve terugkoppeling aan de orde zal komen. De deelnemende docenten zullen de onderwerpen zelf kiezen, waarbij meerdere thema’s, concepten en vaardigheden uit de kennisbasis en examensyllabus aan bod komen. Het ontwikkelde lesmateriaal gaan we direct toepassen in een eigen scheikunde les, waarbij we samen zullen kijken naar de motivatie en leeropbrengst van leerlingen. Dit kunnen we eventueel – net als afgelopen jaar - doen in een ‘Lesson Study’ opzet, waarbij we bij elkaar op school in de les kijken en samen een aantal voorbeeldleerlingen in detail volgen, waardoor duidelijk wordt wat wel en niet werkt in een bepaalde context Aan het eind van de PLG zullen deelnemers hun didactisch activerend repertoire hebben uitgebreid waarin formatieve toetsing een belangrijke rol speelt. Daarnaast zullen ze motiverend lesmateriaal hebben ontwikkeld.

Programma

In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Laatst gewijzigd:22 juni 2018 11:56