Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

PLG Scheikunde

Cursusjaar 2019-2020

Doelgroep

Eerstegraads docenten scheikunde

Inhoud en resultaat

In de bijeenkomsten willen we een concreet probleem aanpakken dat door de deelnemers is ingebracht. Denk hierbij aan thema’s zoals de effectiviteit van het practicum en hoe kunnen we leerlingen binnen de scheikunde beter laten nadenken over hun eigen leren? Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen ook meerdere thema’s aan de orde komen. Doordat je met scheikunde collega’s van andere scholen samenwerkt is de kans groter dat je tot verdiepender inzichten komt rondom het thema dat je onderzoekt. Het thema bevindt zich altijd op vakdidactisch gebied. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt meteen Lesson Study opzet, waardoor duidelijk werd wat wel en niet werkt in een bepaalde context. Vind je het zinvol en nuttig om met collega’s van andere scholen kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan beter (vakdidactisch) onderwijs – meld je dan aan voor deze PLG!

Programma

In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Afsluiting

Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond, en de presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas hebben uitgevoerd.

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 16:30 uur op Zernike Campus, Rijksuniversiteit Groningen.

Zie voor de data de jaaragenda.

Laatst gewijzigd:31 juli 2019 17:23