Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Scheikunde

Het leren van leerlingen binnen de Scheikunde, cursusjaar 2020-2021

Doelgroep

Eerstegraads docenten scheikunde

Inhoud en resultaat

In de bijeenkomsten willen we een concreet probleem aanpakken dat door de deelnemers is ingebracht. Denk hierbij aan thema’s zoals de effectiviteit van het practicum en hoe kunnen we leerlingen binnen de scheikunde beter laten nadenken over hun eigen leren? Studenten van de lerarenopleiding hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het leren van leerlingen rondom het thema ‘bindingen in de scheikunde’. We gaan hiermee verder en we kijken wat we vinden van ons eigen onderwijs op dat gebied en passen dat aan. Vind je het zinvol en nuttig om met collega’s van andere scholen kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan beter (vakdidactisch) onderwijs – meld je dan aan voor deze PLG!

Programma

In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Laatst gewijzigd:23 juni 2020 10:59