Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

NLT DOT

Coach: Sieberen Idzenga

Doelgroep

Docenten met een interesse in NLT onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en samenwerken

Programma

Het komende jaar ligt de focus tijdens de bijeenkomsten op de NLT modules van het NLT steunpunt Noord. Het gaat dan om Meten aan Melkwegstelsels (over sterrenkunde), meten en Interpreteren (over CO2 metingen) en de Zonneboot. De module over de Zonneboot bevindt zich in de testfase. Nieuw hiervoor is de mogelijkheid om de boot te besturen met behulp van een mobiele telefoon.

In de NLT DOT is ruimte voor de uitwisseling van ervaringen die zijn opgedaan met de module en voor het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen bij het aanbieden van de verschillende modules. Een wedstrijd tussen teams van verschillende scholen als afsluiting is daarbij een mogelijkheid. Het NLTvaksteunpunt kan daarbij een rol spelen.

Daarnaast is er ruimte in het programma voor vragen en suggesties.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond en actief hebben geparticipeerd.

Studielast

DOT: circa 30 uur contact/maakuren (7 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag).

Data, tijden en plaats

De NLT DOT is in principe op vrijdagmiddag van 13:30 - 17:00 uur, in overleg met de deelnemers kan hiervan afgeweken worden. De NLT DOT vindt plaats op Zernike Campus/Rijksuniversiteit Groningen.

  1. 13 september 2019
  2. 11 oktober 2019
  3. 15 november 2019
  4. 6 december 2019
  5. 24 januari 2020
  6. 6 maart 2020
  7. 3 april 2020, Bèta-brede docentendag (gehele dag)
  8. 15 mei 2020


Tarief

Kosten 400 euro per deelnemer voor acht bijeenkomsten (zeven reguliere bijeenkomsten en de Bèta-brede docentendag).

DOT -leiding en informatie

Sieberen Idzenga

Aanmelden

Meld je voor 6 september 2019 aan door een email te sturen naar Maaike de Heij. Bij minder dan vijf inschrijvingen, kan de NLT DOT helaas niet doorgaan.

Door deelname aan een DOT wordt de school aangesloten bij Netwerk Noord. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Science LinX.
Laatst gewijzigd:31 juli 2019 17:50