Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

DOT NLT

In de afgelopen jaren is in de NLT DOT vooral aandacht gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe NLT modules. In het cursusjaar 2018-19 wordt de NLT DOT meer ingezet om docenten te ondersteunen bij hun NLT lessen. Daarbij denken we aan het uitwisselen van ervaringen, het bevorderen van onderlinge samenwerking, maar ook aan een gecoördineerde inzet van ondersteunende lesmaterialen (bv. Lab on a chip, Blue Energy, Arduino). Daarnaast is er ruimte voor het organiseren van activiteiten, die aansluiten bij NLT modules van het NLT steunpunt NOORD. Van lab-bezoek tot lezing, om het onderwijs aan te sluiten bij state of the art onderzoek.

Ook het actualiseren van de modules van Steunpunt NOORD staat op het programma. Bijeenkomsten kunnen in Groningen of Leeuwarden plaatsvinden, locatie en frequentie zijn afhankelijk van de deelnemers.

Data, tijden en plaats

De DOT bijeenkomsten vinden op vrijdagmiddag plaats van 13:30 - 17:00 uur, in overleg met de deelnemers in de Linnaeusborg Rijksuniversiteit Groningen, of een andere inspirerende locatie.

1.   14 september 2018

2.   12 oktober 2018

3.   16 november 2018

4.   14 december 2018

5.   25 januari 2019

6.   8 maart 2019

7.   17 mei 2019

8.   21 juni 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Kosten 450 euro per deelnemer, voor negen bijeenkomsten. Inclusief Bèta-brede docentendag.

Laatst gewijzigd:10 juli 2018 14:09