Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Natuurkunde

Samen verder, cursusjaar 2020-2021

Doelgroep

Eerstegraads docenten natuurkunde

Inhoud en resultaat

Uitbreiden didactisch activerend en differentiërend repertoire. Ontwikkelen motiverend lesmateriaal.

Programma

In de afgelopen jaren hebben we vele activiteiten ontplooid:

- Kritische beoordeling van nieuwe didactische middelen en meetapparatuur,
- Bespreken van nieuwe vakdidactische ideeën,
- Uitwisselen van vakdidactische expertise (bijv. specialistische kennis van ict),
- Kritisch bespreken van nieuwe onderwerpen binnen het curriculum (Quantumwereld, Speciale Relativiteitstheorie en biofysica),
- Vergroten dan wel oppoetsen van onderzoekende of oplossingsvaardigheden.
- Uitnodigen van onderzoekers om te praten over hun state of the art onderzoek, met bijbehorend bezoek aan laboratorium.

Dit concept blijkt aan te slaan. Het komende jaar vullen we wederom in met een breed scala aan activiteiten. Verdere verdieping in nieuwe onderwerpen binnen het natuurkundecurriculum, met daarnaast uitwisseling en ontwikkeling van expertise.

Laatst gewijzigd:11 juni 2020 13:09