Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

PLG Natuurkunde

Cursusjaar 2018-2019

De natuurkunde groep bestaat uit een groep gemotiveerde, deskundige docenten uit de regio. In de afgelopen jaren zijn vele activiteiten ontplooid. Om er een aantal te noemen: Het ontwikkelen van Peer Instructions, het uitnodigen van onderzoekers om te praten over hun state of the art onderzoek met een bijbehorend bezoek aan laboratorium, het kritisch beoordelen van nieuwe didactische middelen en meetapparatuur, het bespreken van nieuwe vakdidactische ideeën, het uitwisselen van vakdidactische expertise (specialistische kennis van ict), het kritisch bespreken van nieuwe onderwerpen binnen het curriculum (Quantumwereld, Speciale Relativiteitstheorie en biofysica) en het vergroten dan wel oppoetsen van onderzoekende of oplossingsvaardigheden.

Dit concept blijkt een goede. Het komende jaar zal wederom worden ingevuld met een breed scala aan activiteiten: een verdere verdieping in de nieuwe onderwerpen binnen het natuurkunde curriculum met daarnaast een uitwisseling van expertise.

Ook zal er verder gewerkt worden aan de opvolger van het boekje ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’. Een boekje met zeer bruikbare vragen volgens het Peer Instruction principe.

Doelgroep

Eerstegraads natuurkunde docenten

Inhoud en resultaat

Deelnemers breiden hun didactisch activerend en differentiërend repertoire uit. Daarnaast ontwikkelen zij gezamenlijk motiverend lesmateriaal. Na afloop zijn deelnemers in staat in hun lespraktijk gebruik te maken van het ontwikkelde activerende lesmateriaal.

Programma

In een aantal bijeenkomsten wordt gewerkt aan de opvolger van het boekje ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’. Daarnaast wordt nog één (en bij voldoende belangstelling meerdere) bijeenkomst (en) voor alle geïnteresseerde natuurkunde docenten in noord Nederland over een specifiek thema. Te denken valt aan het thema ‘Modelleren’.

Afsluiting

Er wordt naar gestreefd om de opvolger van ‘Natuurkunde is leuker als je denkt’ zo goed als af te hebben tijdens de laatste bijeenkomst.

Laatst gewijzigd:12 juni 2018 11:40