Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Natuurkunde

Cursusjaar 2019-2020

Doelgroep

Eerstegraads natuurkundedocenten

Inhoud en resultaat

De PLG natuurkunde bestaat uit een groep gemotiveerde, deskundige docenten uit de regio. In de afgelopen jaren hebben we vele activiteiten ontplooid:

  • Ontwikkelen van Peer Instructions,
  • Uitnodigen van onderzoekers om te praten over hun state of the artonderzoek, met bijbehorend bezoek aan laboratorium,
  • Kritische beoordeling van nieuwe didactische middelen en meetapparatuur,
  • Bespreken van nieuwe vakdidactische ideeën,
  • Uitwisselen van vakdidactische expertise (specialistische kennis van ict),
  • Kritisch bespreken van nieuwe onderwerpen binnen het curriculum (Quantumwereld, Speciale Relativiteitstheorie en biofysica),
  • Vergroten dan wel oppoetsen van onderzoekende of oplossingsvaardigheden.

Het concept blijkt aan te slaan. Het komende jaar vullen we wederom in met een breed scala aan activiteiten. Verdere verdieping in nieuwe onderwerpen binnen het natuurkundecurriculum, met daarnaast uitwisseling van expertise. Ook werken we verder aan de opvolger van het boekje 'Natuurkunde is leuker als je denkt', een boekje met zeer bruikbare vragen volgens het Peer Instruction-principe.

Programma

Verder werken aan de genoemde opvolger van het boekje. Verder minimaal 1 (nog te plannen) bijeenkomst voor alle geïnteresseerde natuurkundedocenten in Noord-Nederland.

Afsluiting

Streven is om de opvolger van 'Natuurkunde is leuker als je denkt' af te hebben.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond.

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 16:30 uur op Zernike Campus, Rijksuniversiteit Groningen.

Zie voor de data de jaaragenda.

Laatst gewijzigd:31 juli 2019 17:20