Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Docent Ontwikkel Teams

BedrijfsDOT

FabLab Groningen: MakersEducatie
BedrijfsDOT

Doelgroep

Docenten met een interesse in: maakonderwijs, werken in E-labs en digitale fabricage.

Inhoud en resultaat

Het bedrijfsDOT (Docent Ontwikkel Team) “FabLab Groningen: MakersEducatie” richt zich op het zelf onderzoeken, ontwerpen én maken. Als deelnemer van de BedrijfsDOT - in het FabLab (Fabrication Laboratory) en in andere inspirerende omgevingen – leer je om jouw inspiratie en ideeën om te zetten in concrete lessen.

De bijeenkomsten zijn divers van opzet: je neemt een kijkje in andere E-labs, doet mee aan een Hackathon, doet ervaring op met het gebruik van digitale fabricage en maakopstellingen om lessen te ondersteunen en krijgt begeleiding bij het concreet uitwerken van maakplannen. Vanuit de FabLab ideologie maken wij gebruik van een ‘open source’ werkwijze waarbij we het delen van kennis vooropzetten. Als deelnemer ontvang je al de ontwikkelde materialen, zodat je aan het eind van het jaar een vat met kennis, ideeën en concrete lessen hebt die je op school kunt toepassen.

In de voorgaande jaren zijn we bezig geweest met het geven van advies voor het opzetten van een E-lab, het ontwikkelen van lessen voor in een E-lab en het opzetten van een netwerk van enthousiaste docenten die zich thuis voelen in het FabLab. Tijdens een Hackathon hebben de deelnemende docenten de volgende ideeën uitgewerkt:

 • Programmeren met Neopixels
 • Druktechnieken inzetten in de les (sublimatie en snijplotter)
 • 3D scannen combineren met Tinkercad
 • Sensor data inzichtelijk maken
 • VR: Cospaces met de klas en biologieles met de HTC Vive
 • Plan voor een ‘Augmented Reality Sandbox’
BedrijfsDOT

Programma

Het komende jaar kiezen we voor een iets andere opzet dan de voorgaande jaren. Bij de eerste bijeenkomst willen we een aantal projecten presenteren waar de deelnemers zich bij kunnen aansluiten (een eigen projecten opzetten kan natuurlijk ook) en gedurende het hele jaar aan samenwerken. Hierbij kun je denken aan: een 360 graden camera project, een weerstation project, big data en science, etc. FabLab biedt hierbij ondersteuning en consulten waar nodig (ook naast de bijeenkomsten). De bijeenkomsten zullen aansluiten bij de projecten. Een eerste opzet is als volgt:

 1. Big data en science
 2. 360 graden fotografie
 3. Hackathon
 4. VR/AR en kinect
 5. ….

Het FabLab zorgt hierbij voor technische ondersteuning, en waar mogelijk de middelen om de lessen daadwerkelijk toepasbaar te maken. En wat je er opsteekt kun je over het algemeen direct in je lessen toepassen. Voor de geïnteresseerden kunnen we een verdieping aanleveren om thuis of op school mee verder te gaan.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond en actief hebben geparticipeerd.

Studielast

DOT: circa 30 uur contact/maakuren (7 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag).

Overig: zelf in te vullen uren voor testen van ontwikkelde lessen op school en het verder uitwerken/afmaken.

E-Lab

Data, tijden en plaats

Het bedrijfsDOT ‘FabLab Groningen: MakersEducatie’ is op vrijdagmiddag van 13:30 - 17:00 uur, in overleg met de deelnemers op het FabLab (Herestraat 106), Zernike Campus/Rijksuniversiteit Groningen, of een andere inspirerende locatie.

 1. 13 september 2019 (op het Zernike)
 2. 11 oktober 2019
 3. 15 november 2019
 4. 6 december 2019
 5. 24 januari 2020
 6. 6 maart 2020
 7. 3 april 2020, Bèta-brede docentendag (gehele dag)
 8. 15 mei 2020 (op het Zernike)

Tarief

Kosten 400 euro per deelnemer voor acht bijeenkomsten (zeven reguliere bijeenkomsten en de Bèta-brede docentendag).

DOT -leiding en informatie

Kerensa Strijker – kerensa fablabgroningen.nl

Winand Slingenbergh – winand fablabgroningen.nl

Aanmelden

Meld je voor 6 september 2019 aan door een email te sturen naar Maaike de Heij; m.e.de.heij rug.nl. Bij minder dan vijf inschrijvingen, kan de bedrijfsDOT helaas niet doorgaan.

Door deelname aan een DOT wordt de school aangesloten bij Netwerk Noord. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Science LinX.

BedrijfsDOT
Laatst gewijzigd:06 augustus 2019 13:41