Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Docent Ontwikkel Teams

BedrijfsDOT

FabLab Groningen: MakersEducatie

Coach: Kerensa Strijker van FabLab Groningen

Maakonderwijs is leren door te maken. Dat is door ‘trial and error’, vallen en opstaan, veel nieuwe dingen uitproberen om uiteindelijk de nieuwsgierigheid en creativiteit van je leerlingen te prikkelen, ze nieuwe technieken te leren en heel veel kennis op te doen. Het leert ze technologie in te zetten voor een duurzame samenleving, waarin ze actief en kritisch kunnen participeren. Als docent is het beginnen met maakonderwijs vaak het lastigst. Wil jij daarom samen met een groep enthousiaste collega’s werken aan een leeromgeving waarin je leerlingen stimuleert tot het worden van jonge uitvinders, die straks verantwoord en oplossingsgerichte technologie kunnen toepassen in de duurzame samenleving? Dan is de BedrijfsDOT (Docent Ontwikkel Team) iets voor jou!

BedrijfsDOT

In de BedrijfsDOT maak je deel uit van een netwerk van makers, een ontwikkelteam. Je schoolt jezelf en elkaar in de verschillende technieken die in het E-Lab of FabLab samenkomen. Als deelnemer van de BedrijfsDOT leer je om jouw inspiratie en ideeën om te zetten in concrete lessen. We werken met verschillende digitale technieken en fabricage waarbij de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden: niet alleen op ICT vlak, maar ook ‘communiceren’, ‘creatief, kritisch en oplossingsgericht denken’, en ‘samenwerken’ spelen hierbij een grote rol.

BedrijfsDOT

Verschillende thema’s komen voorbij, van virtual reality tot 3D-printen, van programmeren tot internet of things. Onder begeleiding van experts van het FabLab Groningen ga je aan het werk met een of meerdere onderwerpen naar jouw keuze. Als deelnemer leer je vanuit een praktische en vrije werkvorm in het FabLab, één van de E-Labs of andere labs en inspirerende (maak-)omgevingen omgaan met deze technieken. FabLab biedt hierbij ondersteuning en waar mogelijk de middelen om de lessen daadwerkelijk toepasbaar te maken. Daarvoor benaderen we waar nodig externe experts (ook buiten de bijeenkomsten om). Voor de geïnteresseerden kunnen we een verdieping aanleveren om thuis of op school mee verder te gaan.

We zouden het leuk vinden het eindresultaat te presenteren op de Maker Faire in 2021.

Spreekt je dit aan? Schrijf je dan in voor de BedrijfsDOT!

BedrijfsDOT

Programma en studielast

De BedrijfsDOT bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3.5 uur. Daarnaast vindt in april de Bètabrede docentendag plaats op de Zernike Campus van de RUG (ook interessant voor leraren van het PO). Deelnemers aan de DOT betalen voor de 7 reguliere bijeenkomsten. Deelnemers aan de BedrijfsDOT krijgen korting als ze zich aanmelden voor de Bètabrede docentendag.

Data, tijd en plaats

De BedrijfsDOT 'FabLab Groningen: MakersEducatie’ is op vrijdagmiddag van 13:30 - 17:00 uur, in overleg met de deelnemers op het FabLab Groningen, Zernike Campus/Rijksuniversiteit Groningen, of een andere inspirerende locatie.

Data schooljaar 2020 - 2021:
6/11
4/12
15/1
12/2
12/3
9/4 - docentendag
21/5
18/6

E-Lab

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname aan de BedrijfsDOT indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten hebben bijgewoond en actief hebben geparticipeerd.

Tarief

€350 inclusief BTW (excl. Bètabrede docentendag)

DOT-leiding en informatie

Kerensa Strijker – kerensa fablabgroningen.nl
FabLab Groningen - info fablabgroningen.nl

Aanmelden

Meld je aan voor 20 oktober. Er kunnen zich maximaal 15 mensen aanmelden.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2020 09:29