Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers

Bètabrede docentendag

Jaarlijks terugkerende studiedag voor de bètavakken

Update: de Bètabrede docentendag van vrijdag 9 april 2021 is geannuleerd in verband met het coronavirus.

De dag wordt normaal gesproken georganiseerd door Science LinX en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord, vanuit het Netwerk Noord vo-ho programma.

Laatst gewijzigd:11 januari 2021 14:35