Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers

Bètabrede docentendag

Jaarlijks terugkerende studiedag voor de bètavakken

Update: de Bètabrede docentendag van vrijdag 3 april is geannuleerd in verband met het coronavirus. De nieuwe datum voor de Bètabrede docentendag is vrijdag 9 april 2021.

Op vrijdag 3 april 2020 vindt de jaarlijkse Bètabrede docentendag plaats met als centraal thema Onderzoekend en ontwerpend leren. Onderzoekend en ontwerpend leren wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Onze snel veranderende samenleving en economie vraagt om flexibele werknemers die kritisch vragen durven te stellen, out-of-the box kunnen denken en die via onderzoek tot een oplossing weten te komen. De leerlingen van nu moeten voor die toekomst worden opgeleid.

De dag begint met een openingslezing verzorgd door Dr. Jacolien van Rij. Jacolien is onderzoeker bij het Bernoulli Instituut voor Wiskunde, Informatica en Kunstmatige Intelligentie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar het leren van taal en zinsverwerking, ondermeer van uitdrukkingen. Uitdrukkingen zoals 'maak dat de kat wijs' zijn een belangrijk onderdeel van onze taal en worden veel gebruikt in communicatie. Voor spraakherkenningssoftware en automatische vertaalsystemen zijn uitdrukkingen juist lastig te herkennen en te gebruiken. Met het lopende citizen science project ‘Maak dat de kat wijs’ hoopt Jacolien meer inzicht te krijgen in het leren van taal.

Na de openingslezing volgt een breed aanbod van inspirerende en veelal vakoverstijgende workshops rondom het thema van onderzoekend en ontwerpend leren. De workshops zijn bedoeld voor zowel TOA’s als docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, NLT en het maakonderwijs.

Het definitieve programma met het aanbod van workshops staat inmiddels online. Via deze pagina kunnen docenten zich ook aanmelden.

De dag wordt georganiseerd door Science LinX en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord, vanuit het Netwerk Noord vo-ho programma.

Laatst gewijzigd:14 mei 2020 09:27