Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXDocenten

Bèta-brede docentendag

Jaarlijks terugkerende studiedag voor de bèta vakken

In lezingen en workshops gaan sprekers in op actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en schenken ruim aandacht aan toepassingen in de klas. Binnen Netwerk Noord werken docenten aan hun eigen onderwijs door onderlinge uitwisseling in PLG’s, DOTs en door het ontwikkelen van lesmateriaal. Tijdens de ‘science education market’ presenteren deze groepen hun materialen en ideeën, en zullen promovendi van de Faculty of Science and Engineering (RUG) hun onderwijsconcepten presenteren.

De Bèta-brede docentendag zal plaatsvinden op 12 april 2019. Het programma zal bekend worden na de zomervakantie.

De dag wordt georganiseerd door Science LinX en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord, vanuit het Netwerk Noord vo-ho programma.

Archief

Bèta-brede docentendag 2018

Laatst gewijzigd:08 juni 2018 10:40