Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachers

Bèta-brede docentendag

Jaarlijks terugkerende studiedag voor de bèta vakken

Volgend jaar zal de Bètabrede docentendag plaatsvinden op vrijdag 3 april 2020.


Op vrijdag 12 april 2019 vindt de jaarlijkse bèta-brede docentendag plaats met als centraal thema “Science in beweging”. In lezingen en workshops gaan sprekers in op actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en schenken ruim aandacht aan toepassingen in de klas. Binnen Netwerk Noord werken docenten aan hun eigen onderwijs door onderlinge uitwisseling in PLG’s, DOTs en door het ontwikkelen van lesmateriaal. Tijdens de ‘science education market’ presenteren deze groepen hun materialen en ideeën, en zullen promovendi van de Faculty of Science and Engineering (RUG) hun onderwijsconcepten presenteren.

In deze editie kijken we hoe wetenschap in beweging is door nieuwe ontdekkingen en het gebruik van moderne technieken. In de openingslezing vertelt Tjisse van der Heide hoe hij technieken als 3D printen inzet in zijn onderzoek aan biobouwers en het herstel van kust ecosystemen. Daarnaast komen tijdens de workshops technieken als microfluidics en CRISPR-Cas naar voren. Doordat een aantal van de technieken steeds meer voor iedereen beschikbaar komt, komt ook de wetenschap steeds dichterbij huis. De vraag is hoe we daarmee omgaan. Naast de wetenschap staat ook het onderwijs niet stil. Vaardigheden als samenwerken en interdisciplinair werken krijgen steeds meer aandacht en brengen zo de verschillende bètavakken weer samen.

Na de openingslezing kun je kiezen uit een breed aanbod van workshops voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, NLT en maakonderwijs.

Voor wiskunde is er een parallel programma van twee workshoprondes met keuze uit twee verschillende workshops en een vakdidactische afsluiting.

Deze dag wordt georganiseerd door Science LinX en het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (Lerarenopleiding RUG en NHL Stenden) vanuit het Netwerk Noord vo-ho programma.

Zie onderstaande link voor het programma:

De dag wordt georganiseerd door Science LinX en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord, vanuit het Netwerk Noord vo-ho programma.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2019 13:28