Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers

Netwerk Noord

Regionaal VO-HO netwerk

In Netwerk Noord werken VO-docenten en docenten/onderzoekers van het noordelijke hoger onderwijs samen aan het professionaliseren van het onderwijs in Noord-Nederland en de aansluiting VO-HO.

In deze jaaragenda staan de docentprofessionaliseringsactiviteiten die in Netwerk Noord verband vanuit de Rijksuniversiteit Groningen georganiseerd worden voor bèta-docenten: maandelijkse Docent Ontwikkel Teams (DOTs), Professionele Leergemeenschappen (PLGs) en docentendagen. De DOTs zijn vakoverstijgend, voor maakonderwijs, NLT en TOA's. De PLGs zijn gericht op vakdidactiek gecombineerd met vakinhoudelijke verdieping. De DOTs en PLGs komen vooral op de vrijdagmiddag bij elkaar, van 13:30 uur tot 17:00 uur.

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen werken Science LinX (vanuit de Faculty of Science and Engineering) en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (vanuit de Lerarenopleiding) samen om het professionaliseringsaanbod voor bèta-docenten vorm te geven. Vakdidactiek en actuele vakinhoudelijke verdieping komen daardoor samen.

Het professionaliseringsaanbod voor alle vakken (alfa, bèta, gamma) is te vinden op de website van Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.

  • Meld u aan voor een van de bèta DOTs of PLGs via het menu.
  • Voor vragen over de DOTs kunt u contact opnemen met Maaike de Heij, coördinator Netwerk Noord.
    Tel: 050 363 8775.
  • Voor vragen over de PLGs kunt u contact opnemen met Ricus Dullaert, projectleider Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.
    E-mail: h.f.m.dullaert rug.nl.
  • Voor DOTs in Friesland zie www.vo-ho.nl of mail naar Jelle Nauta.
    E-mail: jelle.nauta hvhl.nl.
Laatst gewijzigd:12 november 2020 08:51