Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXDocenten

Netwerk Noord

Regionaal VO-HO netwerk

In Netwerk Noord werken VO-docenten en docenten/onderzoekers van het noordelijke hoger onderwijs samen aan het professionaliseren van het onderwijs in Noord Nederland en de aansluiting VO-HO.

In dit jaarprogramma staan alle docentprofessionaliseringsactiviteiten die in Netwerk Noord verband georganiseerd worden: studiedagen (docentendagen), maandelijkse Docent Ontwikkel Teams (DOTs) en Professionele Leergemeenschappen (PLGs) en nascholingen.

Docentendagen

De HO-instellingen RUG, Hanzehogeschool Groningen en VHL/NHL/Stenden organiseren ieder een docentendag, waarbij een thema met vakinhoud centraal staat. De Bèta-brede docentendag van de RUG is op 13 april en vindt plaats in het dome theater DOT, het thema is 'Geef ze de Ruimte'.

Docent Ontwikkel Teams (DOTs) en Professionele Leergemeenschappen (PLGs)

Netwerk Noord organiseert maandelijkse bijeenkomsten (DOTs en PLGs) op de vrijdagmiddag, waarin docenten samenwerken aan een onderwerp en informatie en onderwijsmateriaal uitwisselen en ontwikkelen. De DOTs zijn gericht op vakontwikkeling, aansluiting vo-ho of vakoverstijgend rondom een thema. De PLGs zijn gericht op vakdidactiek gecombineerd met vakinhoudelijke verdieping.

Netwerk Noord organiseert de DOTs en PLGs vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (Science LinX - Studiestijgers en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord), de Hanzehogeschool Groningen en de VHL / NHL/Stenden in Leeuwarden (Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân). De DOTs en PLGs komen vooral op de vrijdagmiddag bij elkaar, dit kan zowel op locaties van het HO als van het VO. De bijeenkomsten zijn gepland van 13:30 uur tot 17:00 uur. Er zijn DOTs of PLGs mogelijk voor alle schoolvakken, afhankelijk van belangstelling. Op de volgende pagina's staan de programma's voor beta/techniek/talent uitgebreid beschreven.

Voor overige vakken staat het aanbod op volgende websites:

De Hanzehogeschool Groningen en NHL Hogeschool/Stenden verzorgen samen de professionele leergemeenschap (PLG) Design for Talent, zowel in Groningen als in Leeuwarden. Docenten gaan in multidisciplinaire teams samen vernieuwend en talentgericht onderwijs ontwerpen en direct in de eigen praktijk toepassen.

Nascholingen / cursussen

Voor 2017/2018 zijn er een nascholingen gekoppeld aan nieuwe examenonderwerpen Natuurkunde/Sterrenkunde (Astrofysica) en Informatica (Computational Science). Daarnaast zijn er cursussen voor startende docenten biologie en wiskunde, en is er een nascholing voor TOA's.

» Meld u aan voor een van de DOTs bij Studiestijgers via ons webformulier.
» Voor vragen of
voor aanmelden bij Studiestijgers kunt u contact opnemen met Renske de Jonge, coördinator Studiestijgers. Tel: 050 363 7458.

Laatst gewijzigd:18 december 2017 12:16