Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers

Netwerk Noord

Regionaal VO-HO netwerk

In Netwerk Noord werken VO-docenten en docenten/onderzoekers van het noordelijke hoger onderwijs samen aan het professionaliseren van het onderwijs in Noord-Nederland en de aansluiting VO-HO.

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen werken Science LinX (vanuit de Faculty of Science and Engineering) en Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (vanuit de Lerarenopleiding) samen om het professionaliseringsaanbod voor bè€ta-docenten vorm te geven. Vakdidactiek en actuele vakinhoudelijke verdieping komen daardoor samen.

Het professionaliseringsaanbod voor alle vakken (alfa, bèta, gamma) is te vinden op de website van Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.

  • Voor vragen over de PLGs kunt u contact opnemen met Ricus Dullaert, projectleider Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.
    E-mail: h.f.m.dullaert rug.nl.
  • Voor DOTs in Friesland zie www.vo-ho.nl
Laatst gewijzigd:14 november 2023 13:29