Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Calendar

Kenniscafe: Geloof, Hoop en Liefde

Wanneer:do 11-01-2024 20:00 - 21:30
Waar:Rabo Studio, Forum, Nieuwe Markt 1, Groningen
decoratieve afbeelding

Waar haal jij voldoening uit in het leven? Soms vliegt het leven voorbij zonder dit te overdenken, maar af en toe worden we er plotseling door geraakt. Momenten van liefde en vreugde, of de pijn van eenzaamheid of wanhoop, dagen ons uit om na te denken over de zin van ons bestaan. Wat is de betekenis van het leven? Hoe geef je er invulling aan? Wat biedt houvast?

Spiritualiteit en religie kunnen een waardevolle rol spelen voor individuen en gemeenschappen, maar wat is het verschil eigenlijk tussen die twee? Hoe geven mensen in onze moderne samenleving vorm aan hun zingevingsvragen? En hoe past religie zich aan in de moderne samenleving? Is iedereen nog wel vrij om te geloven wat hij wil? 

In dit Kenniscafé gaat moderator Meriam Tuinhof in gesprek met onder andere rechtswetenschapper Paul van Sasse van Ysselt over geloof en wetgeving in onze democratische rechtsstaat, en met promovendus Sujin Rosie die uitlegt hoe geestelijk verzorgers, maar ook vrijwilligers, kunnen ondersteunen bij zingevingsvragen. Ook leefstijlonderzoeker en compassie-opleider Rhoda Schuling sluit aan; zij gaat in op de rol van zingeving bij leefstijlcoaching en de behandeling van psychische klachten.

In het Kenniscafé praten we elke maand met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. Studium Generale Groningen en Forum Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.

Tickets: €4,- / €2,- met SG-kaart / gratis voor studenten