Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Calendar

PLGs Wi, Na, Sk, Bio, Inf, BedrijfsDOT Fablab, TOA DOT, NLT DOT

Wanneer:vr 11-10-2019 13:30 - 17:00
Waar:Rijksuniversiteit Groningen

Netwerk Noord organiseert maandelijkse bijeenkomsten (DOTs en PLGs) op de vrijdagmiddag, waarin docenten samenwerken aan een onderwerp en informatie en onderwijsmateriaal uitwisselen en ontwikkelen. De DOTs zijn gericht op vakontwikkeling, aansluiting vo-ho of vakoverstijgend rondom een thema. De PLGs zijn gericht op vakdidactiek gecombineerd met vakinhoudelijke verdieping.

Bijeenkomsten bèta PLGs en DOTs bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn meestal op de vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur.