Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More Research RISK, CRISES AND RESILIENCE Groningen Earthquakes

KADO

KADO

Het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame ontwikkeling (KADO) richtte zich op de rol van de burger die in een duurzame samenleving centraal staat. Met focus op de regionale ontwikkeling en de dilemma’s die daarbij een rol spelen, op dit moment en in de toekomst.

Aandacht voor bewoners

KADO was de eerst organisatie (en tot dusver de enige) die bewoners in het gebied raadpleegde: wat willen zij zelf eigenlijk met hun regio en met het aardbevingsvraagstuk? Lees het verslag van de bewonersconsultatie op 30 januari 2016 in Kantens.

Innovatieve Critical Review methode

KADO is het eerste aardbevingskenniscentrum dat samen met het Ministerie van Economische Zaken een aanpak ontwierp om zowel onderzoekers als bewoners, belanghebbenden en instellingen met elkaar in gesprek te brengen over onderwerpen als woningwaarde, economie dreigings- en risicokaarten en de waarde van erfgoed onder de noemer 'Critical Reviews'.

Coördinatie en betrokken onderzoekers

De coördinatie van KADO werd ingevuld door Tom Postmes, daarnaast waren meer dan 70 wetenschappers vanuit 8 faculteiten verbonden aan KADO. Sustainable Society faciliteerde hierin.
Tom Postmes is hoogleraar Sociale Psychologie aan de RUG. Hij onderzoekt de sociale onrust die in Groningen is ontstaan door gasboringen en de daarmee verband houdende aardbevingen via het Gronings Perspectief.

Wat doen aardbevingsonderzoekers?

Benieuwd wat aardbevingsonderzoekers nou eigenlijk doen? Bekijk de filmpjes hieronder.

Laatst gewijzigd:27 juli 2023 14:56
Follow us onyoutube twitter