Skip to ContentSkip to Navigation
Research Revalidatie Recover
University Medical Center Groningen

Contact

Revalidatie en NIPPV bij COPD

Contactpersons

Marieke Duiverman
Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord
Tel. +31 50 533 82 29
Mobile (06) 385 025 34
E-mail: M.Duiverman cvr.umcg.nl
 
Gerrie Bladder
UMCG, Centrum voor Thuisbeademing
Tel. +31 50 361 32 00
E-mail: G.Bladder int.umcg.nl              
 
Peter Wijkstra
UMCG, Centrum voor Thuisbeademing
Tel. +31 50 361 32 00
E-mail: P.J.Wijkstra int.umcg.nl  
 
Johan Wempe
Centrum voor revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord
Tel. +31 50 533 89 11
E-mail: J.Wempe cvr.umcg.nl

Last modified:23 November 2012 10.03 a.m.