Skip to ContentSkip to Navigation
Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

Kosten laboratorium onderzoek Metabole ziekten

De kosten voor laboratorium onderzoek metabole ziekten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt (artikel 2 Wet Bijzondere Medische Verrichtingen).

Analyses ten behoeve van projecten worden verrekend middels een kostprijs. De kosten zijn op te vragen bij de laboratoriummanager

Laatst gewijzigd:12 september 2019 10:01