Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

Aanvraagformulieren

Klinische informatie:

Het vermelden van klinische informatie bij uw aanvraag is essentieel om onder- en overdiagnostiek te voorkomen. Tevens zijn wij zonder klinische informatie onvoldoende in staat om eventueel gevonden afwijkingen te kunnen verklaren. Als klinische informatie ontbreekt nemen wij contact met u op.

Systeemdiagnostiek:

Het laboratorium biedt sinds 1-7-2019 samen met de afdeling Genoomdiagnostiek (UMCG) een brede screening op erfelijke metabole ziekten aan met behulp van metaboliet, enzym en DNA diagnostiek. Dit mag, in ieder geval voorlopig, alleen worden aangevraagd door (kinder)artsen erfelijke metabole ziekten, kinderneurologen en klinisch genetici van het UMCG. Als u uw patiënt voor deze brede screening (systeemdiagnostiek) in aanmerking wilt laten komen dan dient u uw patiënt te verwijzen naar een van de genoemde specialisten. Zij zullen u ook de procedure uitleggen

Laatst gewijzigd:12 september 2019 14:22