Skip to ContentSkip to Navigation
Research Integrated Research on Energy, Environment and Society | IREES Future Planet Innovation (FPI) Projects

Projecten

Gedurende de cursus Future Planet Innovation (Project FPI) werken studenten in groepjes tien weken lang aan verschillende projecten rondom één overkoepelend thema. Op het afsluitende symposium presenteren alle studenten hun bevindingen aan een breed publiek. Bij het Project FPI wordt gebruik gemaakt van de Policy Lab methode.

Het doel van deze studentenprojecten is veelvuldig:

  • Jonge mensen uitnodigen om met frisse ideeën te komen en deze uit te werken

  • Actuele ontwikkelingen identificeren (in wetenschap en maatschappij) die passen binnen het overkoepelende thema

  • Studenten uitdagen om hun project zelf vorm te geven en te voeden vanuit hun eigen disciplinaire achtergrond en expertise

De uitkomsten van studentenprojecten een podium geven, zodat ze een inspiratiebron kunnen zijn voor professionals

Policy Lab methode

Het Policy Lab biedt een overkoepelend thema waarbinnen studentenprojecten kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor is kruisbestuiving tussen studentenprojecten mogelijk en kunnen projecten elkaar inhoudelijk versterken. Als onderdeel van het Policy Lab worden op verschillende momenten gasten uitgenodigd om als expert én buitenstaander feedback te geven op de voortgang van de projecten.

De Policy Lab methode heeft tot doel om drie (meestal gescheiden) werelden onderling af te stemmen (synchroniseren). Dit proces heet trialiteit en is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur.

FIGUUR

Projecten worden geboren uit de passie van de studenten zelf (stap 1). Studenten krijgen daarom de vrijheid om zelf de inhoudelijke contouren van hun project vorm te geven. Vervolgens worden projecten uitgevoerd binnen bepaalde kaders (stap 2), de leerdoelen van de minor Future Planet Innovation. Na de uitvoering van de taak zijn de projecten echter nog niet klaar. De resultaten van een project worden besproken in het licht van een groter, overkoepelend perspectief (stap 3). Tenslotte worden de resultaten van de discussie omgezet naar ideeën die anderen weer kunnen inspireren tot nieuwe projecten (stap 4). Nieuwe projecten kunnen ontstaan in een nieuwe editie van het Policy Lab, maar ook in hele andere omgevingen, zoals beleidsontwikkeling en innovatie.

Laatst gewijzigd:02 juli 2020 15:15