Skip to ContentSkip to Navigation
Research Integrated Research on Energy, Environment and Society | IREES Calendar

Webinar New Energy Coalition | Burgerparticipatie bij innovaties in de energietransitie - van vandaag naar morgen

Wanneer:do 20-05-2021 15:30 - 17:00
Waar:Online

Met de energietransitie gaat ons energiesysteem veranderen. Productie, transport, opslag, levering en gebruik. Van fossiel-centraal naar veel meer duurzaam-lokaal. De veranderingen gaan gepaard met innovaties: vernieuwingen in onder andere techniek, organisatievormen, financiering en wetgeving. Veel van deze vernieuwingen kennen we nog niet of leren we pas net kennen. Dit alles heeft effect op de burger en zijn omgeving. Vernieuwingen moeten worden gedragen door de gebruikers en hun omgeving. Op korte en lange termijn. In stad en dorp. Door jong en door oud.

De betrokkenheid van burgers in de energietransitie is essentieel. Maar hoe, wanneer en waarmee neem je die burger mee in deze complexe reis naar het energiesysteem van de toekomst? Hoe belangrijk is meedoen eigenlijk en zorgt dit ook automatisch voor draagvlak? Cruciale vragen voor een gedragen energietransitie.

In dit Webinar gaan kenners en ervaringsdeskundigen in op deze moeilijke maar belangrijke kwesties. Geen diepgravende technische discussies maar een beschouwing van de praktijk van nu en de toekomst. Lees ter voorbereiding alvast de paper Lokale Burgerbetrokkenheid en Energieopslag die Henny van der Windt en Dirk Kuiken over dit onderwerp opstelden.

Ook als je niet kunt op deze dag of het tijdstip, meld je dan toch aan voor het webinar. Je krijgt naderhand een link om het webinar terug te kunnen kijken.

Sprekers:

  • Hylke Westra (Wethouder Gemeente Westerkwartier en Voorzitter Stuurgroep RES Groningen)
  • Henny van der Windt (Onderzoeker en Universitair Hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, Energietransitie, Techniek en Maatschappij, IREES)
  • Lucie Gelderblom (Warm Heeg, Dorpscoöperatie Súdwest Fryslân)
  • Celina Kroon – Innovatie Manager Alliander