Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Historical Studies (CHS)

Clio in Frisia: Humanisme en historiografie in de context van Eggerik Egges Phebens

When:Fr 10-11-2023 14:30 - 18:00
Where:Jantina Tammeszaal, UB Groningen

This event will be held in Dutch.

Seminar ter gelegenheid van de publicatie van de eerste Nederlandse vertaling van Eggerik Egges Phebens’ Kroniek van Groningen, 1565–1595

Voorzitter: prof.dr. Catrien Santing (RUG)
Spreektijd: telkens 20 minuten, daarna discussie
Voertaal: Nederlands
Toegang gratis; graag vooraf per e-mail registreren via: z.r.w.m.von.martels rug.nl

Sprekers

dr. Arjen Dijkstra (Tresoar Leeuwarden) : Bidden in Bartlehiem

In Bartlehiem, het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht, stond tot 1580 en welvarend Premonstratenzer nonnenklooster: Bethlehem. Rond 1550 werd hier een gebedenboekje samengesteld voor drie vrouwen uit het geslacht Van Burmania. Het boekje is een zeldzaam overblijfsel van het rijke Friese kloosterleven. Het werkje werd onlangs aangekocht op een veiling en zal binnenkort aan Tresoar geschonken worden. De vraag die centraal staat in deze lezing is wat we kunnen leren van de geschiedenis van dit prachtige werkje. De rijke aantekeningen bieden inzicht in het bezit en gebruik van het boekje tot het begin van de 17e eeuw. Wie waren de bezitters van dit werk? En wat zegt dat over de boekproductie en over het religieuze en culturele leven in het noorden van Friesland in de 16e eeuw? universiteitsbibliotheek bijzondere collecties

dr. Jan van den Broek (Groninger Archieven) : Een overgeslagen bladzijde

In de jaren 1580 tot 1594 stond de stad Groningen aan de kant van de Spaanse koning Filips II en diens regering in Brussel. Tegelijkertijd was Westerlauwers Friesland in handen van de Staatsgezinden en bleef het noordoostelijke deel van de Nederlanden gedurende vrijwel de hele periode op de stad Groningen georiënteerd, ondanks het feit dat Staatse strijdgroepen er steeds meer successen boekten. Het verhaal over de gebeurtenissen van die jaren is ons vooral bekend uit bronnen die geschreven zijn vanuit het perspectief van de partij die in 1594 als overwinnaar uit de bus kwam. Het gevolg is dat ons beeld van die periode scheef is. Dat is jammer, maar ook onnodig. Er zijn genoeg—tot dusver niet bestudeerde—bronnen die ons kunnen helpen een evenwichtiger verhaal te construeren.

prof.dr. Sabrina Corbellini (RUG) : Geleerdheid op papier: boeken in Groningen in de 16e eeuw

Centraal staat de reconstructie van de ‘Groningse boekenwereld’ aan het einde van de 16e eeuw. Naast de handschriften en de drukken in de UB Groningen zal ik materiaal bespreken uit het zeer recent gedigitaliseerde archief van Jos M.M. Hermans, auteur van het standaardwerk Boeken in Groningen voor 1600.

Meggy Lennaerts, MA (RUG) : ‘Goede vriend en nabuur’: Hoe de Bunderneulandpolder kon ontstaan door de Tachtigjarige Oorlog

Mijn presentatie zal gaan over hoe Groningen/de Republiek de relatie met Ostfriesland inzetten om hun oostgrens te bewaken tijdens de Tachtigjarige Oorlog en wat voor impact dit had op de grensgemeenschappen tussen 1600–1630.

Chris Zeeman, BA (RUG) : De vroegmoderne herdenkingsrede als historiografie: veranderende betekenissen van predikaties over de Reductie, 1644–1894

De stijlfiguur van ‘Neerlands Israel’ gold gedurende vrijwel de gehele vroegmoderne periode als het dominante narratief waarmee Hervormde predikanten betekenis gaven aan de gebeurtenissen rondom de totstandkoming van de Republiek. Aan de hand van enkele edities uit de collecties van de UB analyseer ik de rol die deze predikanten voor zichzelf weggelegd zagen in de hervertelling van de ‘burgelijke’ geschiedenis omtrent de Reductie en hoe dit doorwerkte in latere tijden.

dr. Zweder von Martels (RUG) : Enkele aspecten van Eggerik Egges Phebens (1556–1615)

Phebens’ kroniek uit 1595 biedt verschillende interpretatiemogelijkheden. De auteur was meer dan een eenvoudige kroniekschrijver. Mijn betoog richt zich niet alleen op zijn leven en werk, maar benadrukt ook andere aspecten van zijn persoonlijkheid, opdat het geluid van deze calvinist uit het Oldambt duidelijker naar voren komt.

Uitreiking van het eerste exemplaar

Receptie