Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society

The Sound of Sweden - ”Så låter Sverige”

Ett forskningsprojekt om svenskt musikliv och nationell identitet i ett internationellt perspektiv
Swedish Music Hall of Fame 2013

Informationshandlingar

Sverige har ett rikt och mångfacetterat musikliv och svenskarna är stolta över sina internationella framgångar inom populärmusiken. Många internationella, framgångsrika musiker, sångare/sångerskor, producenter och låtskrivare härstammar från Sverige, däribland återfinns så klart, Abba, Roxette, Avicii, Secret Service och Europe för att bara nämna några. Internationell popmusik producerad av svenskar, har dominerat musikvärlden sedan 90-talet mycket på grund av producenter som Denniz Pop, Max Martin och Shellback samt de lyckliga tongångar som fått svenska låtskrivare att dominera i Eurovisionsfestivalen. Med endast tio miljoner invånare gör det Sverige till en av de tre toppaktörerna inom den internationella popmusiken. (Swedish Pop Exports 2017)

Swedish Music Hall of Fame

Men med denna fokusering på internationella pop- och exportsuccéer och det så kallade ”svenska musikundret”, missar man lätt att själva musiklivet i allmänhet också är mycket starkt och utgör en viktig del av svenskarnas livsstil. Sverige har en lång tradition av vis- och folkmusik som ännu idag är betydelsefull och inflytelserik.

Många yngre musiker och artister gör sina egna tolkningar av Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Olle Adolphson. Varje år firar tusentals svenskar sommaren genom att delta i allsångsevenemang som hyllar artister och grupper som Lasse Berghagen, Ted Gärdestad, Tomas Ledin, Björn Skifs, Magnus Uggla och Gyllene Tider. Mest känt är väl programmet ”Allsång på Skansen” som direktsänds i statstelevisionen på bästa sändningstid. Även midsommar firas av tusentals svenskar genom traditionella folkdanser och sånger på landsbygden. Sen får man ju inte glömma bort körmusiken som är en stark folkrörelse i sig själv. Uppenbarligen utgör musiklivet en viktig del av svenskt kulturliv och verkar vara starkt rotat i den svenska folksjälen och den nationella identiteten.

Hur kommer det sig att svenskarna är så musikaliska? I detta forskningsprojekt ska vi gå till botten med vilken roll musiken spelar i svenskarnas liv. Vad är det som gör just svensk musik så speciell och varför älskar svenskarna sin musik och dess traditioner?

För att ta reda på mer om musikens betydelse i svenskarnas liv ska vi bege oss till allt från småställen och lokalevenemang där musik framförs, till gigantiska produktioner som ”Allsång på Skansen” och Melodifestivalen. Där och då tänker vi passa på att prata med deltagarna om deras syn på musik och favoritlåtar. Vi vill komma i kontakt med sanna musikälskare och samtala med dem om vilken roll den svenska musiken spelar i deras liv.

Information för de som ska intervjuas

digital fika flyer
Klicka för att förstora bilden

Som ni redan vet har den pågående Coronakrisen stoppat alla större musikevenemang och för att säkerställa att alla deltagare kan medverka utan att riskera sin hälsa kommer vi att träffa er på nätet över en kopp kaffe. En slags virtuell fikapaus och en avslappnad intervju via en ”videochat”.

Vi vill gärna samtala med dig om dina musikupplevelser och din musiksmak. Det behövs absolut inga för- eller expertkunskaper!

Vem ska ni prata med?

Melanie Schiller

Melanie Schiller är ”assistant professor” för mediestudier och populärmusik vid Groningens universitet. Hon har tidigare forskat om svensk musik och nationell identitet vid Musikverket i Stockholm. Melanie håller på och lär sig svenska och är mycket intresserad av svensk musik och kultur.

Tillvägagångssätt/Frivillighet/Sekretess

Samtalet kommer att ta ungefär en timme i anspråk (beroende på tillgänglighet och entusiasm) och genomförs via plattformen Google Meet. Vi kommer att skicka dig en inbjudan med en länk till ett ”digitalt mötesrum”. Inga nedladdningar eller särskild mjukvara är nödvändiga, inte heller behövs ett Googlekonto. Det är ett enkelt och effektivt sätt att träffas.

Frågorna rör din musiksmak och dina lyssningsvanor, som till exempel: vad är det som du gillar med ”Allsång på Skansen”, hur länge har du tittat på programmet och vilka är dina favoritlåtar och -sånger? Intervjun genomförs som ett lättsamt samtal. Intervjun spelas in (endast ljud) och kommer senare transkriberas (överföras till skrift). Intervjuarna tar eventuellt anteckningar under samtalet.

All insamlad rådata är konfidentiell och svaren kommer anonymiseras via fiktiva pseudonymer. Det betyder att ditt namn kommer förändras, för säkerställandet av din identitet och att du inte kommer kunna spåras. Deltagandet i forskningsprojektet är frivilligt och du har rätt att avbryta när som helst, utan särskild förklaring och utan påföljder; om så är fallet kommer den insamlade rådatan raderas. De anonymiserade transkriptionerna används endast i vetenskapliga syften och för akademiska artiklar.

Samarbetspartners och finansiering

Volkswagen Stiftung logo

The Sound of Sweden - ”Så låter Sverige” är ett delprojekt i en större internationell undersökning som heter ”Popular Music and the Rise of populism in Europe” [Populärmusik och populismens framväxt i Europa]. Undersökningen leds av professor Mario Dunkel som är verksam vid Oldenburgs universitet (i Tyskland). Hela forskningsprojektet finansieras av Volkswagen-stiftelsen. Det är ett samarbete mellan musikvetare, sociologer, kultur- och politikforskare i Tyskland, Nederländerna, Österrike, Ungern och Italien. Projektet undersöker sambanden mellan populärmusik, politik och nationell identitet samt det växande stödet för populismrörelser i olika europeiska länder. Vi är särskilt intresserade av hur publiken uppfattar, reagerar och relaterar till denna musik.

Dokument

Kontakt

dr. Melanie Schiller ǀ Assistant Professor of Media Studies and Popular Music ǀ Dept. of Arts, Culture and Media ǀ Faculty of Arts ǀ Rijksuniversiteit Groningen ǀ Office: Oude Boteringestraat 34, 9712 GK Groningen ǀ Nederländerna ǀ Room 105 ǀ +31 50 363 6078 ǀ

Kontakta oss
Last modified:24 January 2024 09.50 a.m.