Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society

PhD Ceremony H.J.J.C.M. VAN BLERCK (AiS), Landschapsplan Nederland

When:Th 19-05-2022 16:15 - 17:15
Where:Academy building

H.J.J.C.M. (Henk) van Blerck will defend his doctoral thesis on Thursday 19 May.

Landschapsplan Nederland
Hermeneutische interpretatie van de landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie die zijn ontworpen in het kader van ruilverkavelingen in Nederland in de periode van 1946 tot 1976

Promotores:
  • Prof. Dr ir. M. Spek
  • Dr M. van Buren

The University Library publishes the thesis digitally after the defence ceremony.