Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

Publicaties

Publicaties m.b.t. het onderzoek 'De toekomst van de universele verzorgingsstaat: tussen de sociale bijstand en een gegarandeerd minimuminkomen'

 • Bouwmeester, M., Brink, B., Vonk, G.J. (2023). Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig. Drie pleidooien voor universalisme in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel (Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 21). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde. [Publicatie downloaden]
 • Brink, B. & Bouwmeester, M. (2022). The household as a constraint on social assistance: analysing the household-notion in the Netherlands’ parliamentary history on social assistance (Working paper, presented at ESPAnet 2022 Vienna).
 • Bouwmeester, M. (2022). Mislukt beleid, falende governance en een rechtsstaat in het gedrang: Een studie naar het toeslagenfiasco van de Nederlandse overheid (Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 20). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde. [Publicatie downloaden]
 • Vonk, G. (2022). De ontmanteling van het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen als uitdaging voor het arbeids- en socialezekerheidsrecht. TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2022(4), 15-22. [TRA 2022/31]. [Publicatie downloaden]
 • Vonk, G.J., Brink, B., Bouwmeester, M. (2021). 'Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen', Weekblad Fiscaal Recht, 2021/98, p. 696-704. [Publicatie downloaden]
 • Brink, B., & Vonk, G. (2020). Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween: En hoe het tij kan worden gekeerd . In T. Kampen, M. Sebrechts, T. Knijn, & E. Tonkens (Eds.), Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen (pp. 43-60). (Tijdschrift voor de sociale sector. Jaarboek; Vol. 2020). Uitgeverij en boekhandel van Gennep bv. [Publicatie downloaden]
 • Vonk, G. (2020) ‘Inkomensafhankelijke toeslagen in zwaar weer’. Nederlands Juristenblad NJB. 2020, 17, p. 1220-1228 9 p., NJB 2020/1050. [Publicatie downloaden]
 • Brink, B. & Vonk, G. (2020) ‘Naoorlogs universalisme in het huidige socialezekerheidsdebat’, Beleid en Maatschappij. 47, 2, p. 149-168 20 p. [Publicatie downloaden]
 • Bouwmeester, M., Brink, B. & Vonk, G. (2020). ‘De toegevoegde waarde van de inkomensafhankelijke toeslagen in het stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid’, Maandblad Belasting Beschouwingen. 89, p. 311-320 10 p. [Publicatie downloaden]
 • Vonk, Gijsbert and Bambrough, Edward, 2020, 'The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics',  European Journal of Social Security, volume 22, issue 4, pages: 376-389. [Publicatie downloaden]
 • Bambrough, Eddie, 2020, 'Book review: Specifying and Securing as Social Minimum in the Battle Against Poverty',  European Journal of Social Security, volume 22, issue 4, pages: 500-501 [Publicatie downloaden]
Laatst gewijzigd:31 januari 2023 09:40