Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

Publicaties

Publicaties m.b.t. het onderzoek 'De toekomst van de universele verzorgingsstaat: tussen de sociale bijstand en een gegarandeerd minimuminkomen'

  • Bambrough, Eddie, 2020, 'Book review: Specifying and Securing as Social Minimum in the Battle Against Poverty',  European Journal of Social Security, volume 22, issue 4, pages: 500-501
  • Vonk, Gijsbert and Bambrough, Edward, 2020, 'The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics',  European Journal of Social Security, volume 22, issue 4, pages: 376-389, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1388262720971297
  • Bouwmeester, M., Brink, B. & Vonk, G. (2020). ‘De toegevoegde waarde van de inkomensafhankelijke toeslagen in het stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid’, Maandblad Belasting Beschouwingen. 89, p. 311-320 10 p.
  • Brink, B. & Vonk, G. (2020) ‘Naoorlogs universalisme in het huidige socialezekerheidsdebat’, Beleid en Maatschappij. 47, 2, p. 149-168 20 p.
  • Vonk, G. (2020) ‘Inkomensafhankelijke toeslagen in zwaar weer’. Nederlands Juristenblad NJB. 2020, 17, p. 1220-1228 9 p., NJB 2020/1050.
  • Vonk, G.J., Brink, B., Bouwmeester, M. (2021). 'Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen', Weekblad Fiscaal Recht, 2021/98, p. 696-704.
  • Brinkman, O., & Vonk, G. (2022). De menselijke maat. Socialisme en Democratie, 79(2), 28-40.
  • Vonk, G. (2022). De ontmanteling van het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen als uitdaging voor het arbeids- en socialezekerheidsrecht. TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2022(4), 15-22. [TRA 2022/31].
Laatst gewijzigd:29 juni 2022 09:44