Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

De toekomst van de universele verzorgingsstaat

De toekomst van de universele verzorgingsstaat: tussen de sociale bijstand en een gegarandeerd minimuminkomen

De sociale zekerheid levert een bijdrage aan de bescherming van kansarmen en het verkleinen van de kloof tussen kansarmen en kansrijken. Universele regelingen die uitgaan van lotsverbondenheid tussen alle groepen in de samenleving hebben hierbij een bijzondere functie. We hebben het dan over regelingen met een brede personele werking (alle ingezetenen of alle werkenden) met zo weinig mogelijk middelentoetsing en ondersteuning bij integratie. De universele benadering van sociale zekerheid heeft een aantal kenmerkende waarden, zoals het nastreven van gelijkwaardige inkomensbescherming op toereikend niveau, ‘solidaire wederkerigheid’ en de borging van sociale rechten. Daarmee heeft het universalisme op verschillende manieren een nastrevenswaardig karakter.

27 januari 2023 vond het slotsymposium van het project plaats. Centraal stond de eindpublicatie getiteld “Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig: drie pleidooien voor universalisme.”

Nieuws

Geen actueel nieuws beschikbaar op dit moment.