Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van het tuchtrecht voor zorgverleners

Over het onderzoek

over het onderzoek

Toekomstbestendig tuchtrecht

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar twee onderwerpen met betrekking tot het tuchtrecht voor zorgverleners op grond van de Wet BIG.

Het onderzoek gaat over de wijzen waarop de lerende werking van de tuchtprocedure kan worden bevorderd en over de verhouding tussen het individuele karakter van tuchtrechtspraak in relatie tot de samenwerking die de zorgverlening in de praktijk vaak kenmerkt.

Download hier het rapport, of de samenvatting van het rapport.

Laatst gewijzigd:23 mei 2022 10:07