Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van het tuchtrecht voor zorgverleners

De toekomst van het tuchtrecht voor zorgverleners

Toekomstbestendig tuchtrecht

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar twee onderwerpen met betrekking tot het tuchtrecht voor zorgverleners op grond van de Wet BIG.

Video's