Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar

Seminar 'De Corporate Sustainability Due Diligence Directive: naar gepaste zorgvuldigheid in mondiale waardeketens?'

Wanneer:di 06-06-2023 11:00 - 18:00
Waar:Erasmus University Rotterdam, Campus Woudestein, 1.21 Polak Building

Op 6 juni 2023 vindt het seminar ‘De Corporate Sustainability Due Diligence Directive: naar gepaste zorgvuldigheid in mondiale waardeketens?’ plaats op de Eramus Universiteit Rotterdam, georganiseerd door prof. dr. Liesbeth Enneking en prof. Dr. Loes Lennarts.

In februari 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze behelst in de kern de invoering van een verplichting voor grote Europese ondernemingen tot het betrachten van due diligence (‘gepaste zorgvuldigheid’) op mensenrechten- en milieugebied. Na de Raad van de Europese Unie zal begin juni ook het Europees Parlement naar verwachting definitief standpunt innemen met betrekking tot dit voorstel, waarna de onderhandelingen van start zullen gaan.

In dit seminar reflecteren Groningse en Rotterdamse wetenschappelijke experts vanuit verschillende juridische perspectieven op de context, de inhoud en de implicaties van de voorgestelde CSDDD, mede in het licht van de meest recente ontwikkelingen. Het seminar wordt georganiseerd door Prof.mr. Liesbeth Enneking (Erasmus School of Law) en Prof.mr. Loes Lennarts (Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen), met ondersteuning van het EUR / RuG onderzoekscentrum ‘The Public-Private Challenge’. Het seminar heeft als doel onderzoekers van de RuG en de EUR met expertise op / interesse in het onderwerp bij elkaar te brengen om kennis te delen en kansen voor toekomstige samenwerking te verkennen.

Programma

11.00 – 11.30

Inloop met koffie/thee

11.30 – 11.40

Harriët Schelhaas
Welkom

Deel I - Introductie

11.40 – 12.00

Liesbeth Enneking
Human rights and environmental due diligence: introduction to the CSDDD

12.00 – 12.20

Ioannis Kampourakis
Corporate Sustainability Due Diligence and the Legal Rationalities of the European Green Deal

12.20 – 12.30

Vragen & discussie

12.30 – 13.15

Lunch

Deel II - Juridische perspectieven

13.15 – 13.45

Lottie Lane & Olha Cherednychencko
De CSDDD uit mensenrechtenperspectief

13.45 – 14.00

Vragen & discussie

14.00 – 14.30

Vino Timmerman & Matthijs de Jongh
De CSDDD uit vennootschaps- en groepsperspectief

14.30 – 14.45

Vragen & discussie

14.45 – 15.00

Koffie en thee

15.00 – 15.30

Martijn Scheltema & Michael Faure
De CSDDD uit toezicht- en handhavingsperspectief

15.30 – 15.45

Vragen & discussie

15.45 – 16.15

Lorenzo Squintani & Leonie Reins
De CSDDD uit EU vs nationaal perspectief

16.15 – 16.30

Vragen & discussie

Deel III - Kansen verkennen

16.30 – 17.15

EUR/RuG samenwerking in onderzoek en onderwijs

17.15 – 18.00

Afsluiting en borrel