Skip to ContentSkip to Navigation
Gemeenschappelijke diensten Letteren / RechtenAV Services

Algemene informatie

AV Services maakt deel uit van de afdeling Facilitaire Zaken en Arbo (FZA) van de faculteiten Rechten en Letteren. AV Services biedt aan deze beide faculteiten, en incidenteel ook aan andere eenheden van de RuG, een breed scala van diensten op het gebied van audiovisuele media. De afdeling is verantwoordelijk voor de presentatie-voorzieningen in collegezalen (beamers, smartboards, touchscreens en bijbehorende randapparatuur). Studenten en medewerkers kunnen er terecht voor het lenen van AV-apparatuur en advies over mediagebruik in onderwijs en onderzoek. Verder is kennis en ondersteuning beschikbaar om het gehele proces van mediaproductie van opname en bewerking tot eindproduct te begeleiden of te verzorgen.

Op het gebied van onderwijsvernieuwing is AV Services onder andere betrokken bij de productie van video’s voor gebruik binnen MOOC’s en Flipped Classroom. Voor de coördinatie en uitvoering van onderwijsvernieuwingsprojecten wordt nauw samengewerkt met ICTOL (ICT & Onderwijs Letteren  en ESI (Educational Support & Innovation).  

Voor uitgebreide of specifieke dienstverlening kunt u vrijblijvend een afspraak maken per mail avservices@rug.nl telefoon 050 36 36001 of u loopt desgewenst langs onze balie in het Harmoniegebouw. Contactgegevens
Een uitgebreid overzicht van de dienstverlening van AV Services vindt u hier.

Contact

Algemeen telefoonnummer Storingsnummer
050 36 36001

050 36 35916 (08.30 - 17.00 uur)
050 36 35901 (17.00- 22.00 uur)

Adressen avservices@rug.nl

Bezoekadres:

Harmoniecomplex
1313.0231
Oude Kijk In 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Postadres:

Postbus 716
9700 AS Groningen

Openingstijden balie AV services:

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Laatst gewijzigd:30 november 2017 09:50