Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Machines die zorgen: Jaarlijkse studiemiddag over gender en religie

Wanneer:vr 08-03-2024 13:00 - 16:30
Waar:Faculty of Religion, Culture and Society (Oude Boteringestraat 38, Groningen) en Online
Tijd
8 maart 2024, 13.00-16.30
Plaats
Zittingzaal, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen en online
Inlichtingen bij
Mathilde van Dijk, mathilde.van.dijk kpnmail.nl
Opgave
frontoffice.rcs rug.nl
Kosten
15 euro voor wie fysiek aanwezig is, 10 als u het evenement online bijwoont, gratis voor studenten
Een persoon met een zorgrobot

AI (ook bekend als artificial intelligence of kunstmatige intelligentie) bracht het net niet tot hét woord van het jaar 2023, maar is wel alom tegenwoordig. Op deze studiemiddag onderzoeken we wat de toenemende aanwezigheid betekent voor ons leven, in het bijzonder wanneer we zorg behoeven of zelf zorg verlenen.

Programma

13.00-13.10
Mathilde van Dijk
Opening
13.10-13.40
Ben Wolf
Oordeelt KI zonder vooroordeel?
13.45- 14.15
Els Maeckelberghe
Dokter AI: verantwoord gebruik van AI in de zorg
14.20-14.40
Theepauze
14.40-15.10
Laila van Berge
Het Technologische Traject naar Traditie:
De rol van religieuze beeldvorming en algoritmische affordances in de vorming van gender-kritisch affectief publiek.
15.10-15.40
Discussie
15.40-
Borrel

Ben Wolf

Ben Wolf (RUG) schrijft ons: Digitalisering en automatisering zijn alomtegenwoordig. De tijd waarin ik moet uitleggen dat KI staat voor Kunstmatige Intelligentie is nu toch echt voorbij. Inmiddels vinden we zoekmachines als Google en navigatiesystemen lang niet meer zo indrukwekkend, zeker nu toepassingen van Kunstmatige Intelligentie steeds meer op de voorgrond komen en meer toegankelijk zijn voor een steeds breder publiek. Denk aan het automatisch opsporingssysteem bij de belastingdienst of wat chatGPT allemaal kan doen. Tijdens dit praatje kijken we naar de achterliggende technologie en wat de gevolgen (kunnen) zijn van een scheve verdeling van gender in de programmeurs, gegevens, en gebruikers.

Els Maeckelberghe

Els Maeckelberghe (RUG) schrijft ons: Stel je voor, 2030, wat voor soort medische zorg hebben we dan? Heeft Kunstmatige Intelligentie (AI) de diagnose en besluitvorming overgenomen? Is AI in staat gebleken om voor de gezondheidszorg niet langer de standaard van het ‘jonge witte mannelijke lichaam’ als uitgangspunt te nemen?  Of blijkt AI de gezondheidsverschillen te vergroten en is het daarom allang naar de prullenmand verwezen?

Wereldwijd maken zorginstellingen steeds meer gebruik van AI-technologieën om de diagnose van ziekten te verbeteren, gepersonaliseerde behandelingen te ontwikkelen en klinische besluitvorming te ondersteunen. De integratie van AI in de context van de gezondheidszorg wordt vaak ingegeven door de belofte van efficiëntiewinst, verbeterde nauwkeurigheid, beperking van de hoge kosten en tijd die gemoeid zijn met het beoordelen van gegevens uit de gezondheidszorg, en het aanpakken van het probleem van het personeelstekort en de werkdruk waarmee professionals in de gezondheidszorg te maken hebben. De snelle ontwikkelingen en implementatie van AI bieden dus een kans om de gezondheidszorg te transformeren door de mogelijkheden voor patiëntenzorg te vergroten. Maar hoe kan dit op een verantwoorde wijze? Hoe kunnen we voorkomen dat bestaande gezondheidsverschillen door AI nog worden vergroot? Of kan AI kansen bieden om diversiteit en inclusiviteit in de gezondheidszorg te integreren?

Laila van Berge

Laila van Berge (kunstenaar en godsdienstwetenschapper) schrijft ons: Deze presentatie beschouwd de convergentie tussen de sociaal-culturele context van '(post)moderne' discontent en de affordances van algoritmische infrastructuren op sociale media. Hierin wordt de opkomst van reactieve en traditionele affectieve publieken belicht. Deze gemeenschappen maken vaak gebruik van religieuze ideeën, narratieven, retorieken en symbolen, waaronder die uit Christelijke, antieke en volks stromingen. Deze Traditionele-trends zijn doorgaans nauw verweven met discussies over, en suggesties voor, levensstijl, welzijn, en gezondheid. Door verwante en illustratieve online-discussies over goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën te exploreren, brengt dit onderzoek in kaart hoe deze bewegingen religieuze beeldvorming en verbeelding gebruiken in hun reactionaire content. Met behulp van een digitale discours- en netwerkanalyse traceert en ontleedt deze studie zowel de visuele esthetiek als de discursieve elementen van deze content. Hierbij wordt de dynamiek tussen de algoritmische affordances en sociaal-culturele context, welke een aanzet geven aan de ontwikkeling van deze trends, geduid en geïnterpreteerd.