Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Zijn alle godsdiensten even waar of onwaar?

Wanneer:wo 04-03-2020 20:00 - 21:30
Waar:Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Zittingszaal

Door de media, migranten en al ons reizen zijn we ons de laatste eeuw meer dan daarvoor bewust geworden van de rijkdom in de verschillende religies. Lijkt het gezien die verschillen niet voor de hand te liggen dat de verschillende religies zijn als die blinden in die Indiase legende die allemaal dezelfde olifant betasten en daar ieder een eigen beeld van krijgen? In dit college kijken we kritisch naar de moeite om over de waarheid van religies te spreken en zullen ontdekken dat dat meer met onze cultuur en sociale context te maken heeft dan met religie zelf. Tegelijkertijd zal duidelijk worden dat we religies in dit opzicht genuanceerd moeten benaderen. Ten slotte wordt bekeken waarom christenen geloven dat Jezus Christus op een beslissende wijze laat zien wie God is.

Docent: B. van den Toren

Dit evenement is onderdeel van de PAO Theologia Generalis: Denken en geloven