Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Webinar geestelijke verzorging bij maatschappelijk ontwrichtende situaties

Wanneer:do 02-07-2020 15:00 - 16:15
Waar:Blackboard Collaborate

Je zou het bijna vergeten in deze maanden, maar covid-19 is niet de enige ontwrichtende situatie waarin geestelijk verzorgers zorg verlenen. Naar die vormen van geestelijke verzorging bij rampen (zoals die in de aardbevingsregio) alsook naar huidige leermomenten en ervaringen rond geestelijke verzorgingen tijdens covid-19 wordt ook onderzoek verricht. Één vraag vanuit dit actieonderzoek luidt:

Hóe ben ik (als geestelijk verzorger) wáár aanwezig, dat ik die mensen ontmoet die baat hebben bij geestelijke verzorging in een ontwrichtende situatie zoals covid-19?

Dit vraagstuk naar inbedding speelt een rol in verschillende werkcontexten en in verschillende fasen van een crisis. De (verplaatste) thuissituatie krijgt in het bijzonder aandacht in ons onderzoek.

Denk bijvoorbeeld aan: Hoe kom ik met mensen in contact met meervoudige schade aan hun woningen als daar geen register van bestaat? Hoe laat ik me als gv'er Thuis zo zien dat ik vindbaar ben bij deze pandemie? En welke organisatorische inbedding helpt voor een goed bereik intramuraal?

Een eenduidig antwoord hebben we nog niet, samen met jullie ervaringskennis wel input in de goede richting. Graag delen we de bijeenkomst dan ook op in twee delen. Eerst bespreken we een aantal relevante resultaten uit het onderzoek tot nu toe. Aansluitend wisselen we ervaringen uit in kleinere groepen, wat input levert aan eigen werk alsook aan het lopende onderzoek.

Dit webinar is de opmaat van een serie over geestelijke verzorging bij ontwrichtende situaties die vanaf het najaar wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met diverse partners. Meer informatie over deze serie volgt.

Praktische informatie

Verzorgd door: Dr. Hanneke Muthert en Anieljah de Kraker MA

Aanmelden kan tot 29 juni 12 uur via het aanmeldformulier. Vermeld daarbij in welke sector je werkzaam bent met het oog op de uitwisseling in kleinere groepen.

Graag tot 2 juli!