Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Mini-symposium 'Het uitschot en de geest' | Geannuleerd

Wanneer:ma 30-03-2020 10:00 - 13:00
Waar:Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Goddienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen

Due to the coronavirus this event has been cancelled!

Gronings Theologisch Werkgezelschap

Gert-Jan van der Heiden over Paulus en de Filosofen

Paulus is hot. Althans onder filosofen. Terwijl onder theologen de vraag kan woeden of de leesroosters de evangeliën of de brieven van Paulus als leidraad moeten nemen, gaan wijsgeren onbeschroomd met Paulus aan de haal. Is dat allemaal wel verantwoord? Of is dit van alle tijden en beperkt het zich niet tot Paulus. Gelukkig niet, want alleen zo behouden ook oude stemmen zeggingskracht.

Gert-Jan van der Heiden schreef een boek over deze filosofische Paulus-welle. Hij bekijkt (post-)moderne filosofen zoals Heidegger, Taubes, Badiou, Agamben en Žižek op hun Paulus-receptie, en ontwaart drie leidmotieven. 1) Paulus is aankondiger van een nieuw begin, 2) hij roept tot een veranderde levenshouding en 3) hij legt sterk de nadruk op ‘de geest’ (en wat daarvan of daarbij ‘rest’).

Wordt Paulus ten onrechte door filosofen gebruikt? Reflecteren hun ideeën slechts hun eigen seculiere perspectieven? Of zijn het opmaten tot een vruchtbare herlezing van Paulus ook voor de theologie?

Op 30 maart zal Van der Heiden zijn bevindingen toelichten en in gesprek gaan met Rinse Reeling Brouwer en de belangstellenden om de theologische consequenties van deze wijsgerige manoeuvres te onderzoeken.

Kosten, inclusief afsluitende lunch, zijn €15.
Opgave bij Ariaan Baan (ariaanbaan gmail.com)

Dr Gert-Jan van der Heiden (1976) is hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Dr Rinse Reeling Brouwer (1953) is emeritus-hoogleraar (Miskotte/Breukelman leerstoel voor theologische hermeneutiek van de Bijbel) en was tot voor kort universitair hoofddocent christelijke dogmageschiedenis, beide PThU.