Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Wat is de betrouwbaarheid van de oude verhalen over Jezus en zijn opstanding uit de dood?

Wanneer:wo 11-03-2020 20:00 - 21:30
Waar:Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Zittingszaal

Het christelijk geloof is een historische godsdienst. Het gaat terug op verhalen die worden doorverteld over Jezus van Nazareth die volgens gelovigen de redder van de wereld is. Het is daarom gebaseerd op een getuigenis en interpretatie van historische gebeurtenissen. In de moderne tijd wordt een sterke tegenstelling gemaakt tussen objectieve en controleerbare argumenten enerzijds en het subjectieve karakter van getuigenis anderzijds. Ook in onze postmoderne tijd wordt getuigenis gewantrouwd. In dit college willen we kritisch kijken naar ‘getuigenis’ als bron van kennis en dat toespitsen op de vraag of de verhalen in het Nieuwe Testament over de opstanding van Jezus kunnen vertrouwen. Aan het eind van dit college zijn alle drie de docenten nog te bevragen op de collegereeks.

Docenten: B. van den Toren, J. de Ridder en E. van 't Slot

Dit evenement is onderdeel van de PAO Theologia Generalis: Denken en geloven