Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Afscheidssymposium Wouter Slob: Van God Spreken

Wanneer:vr 15-11-2019 13:00 - 16:30
Waar:GEWIJZIGDE LOCATIE: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Tijdens het jaarlijkse najaarscolloquium van het College van Bijzondere Hoogleraren staat dit jaar het boek Van God Spreken – Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie (Buijten & Schipperheijn) van journalist Job van Schaik en theoloog Wouter Slob centraal. Het symposium markeert tevens het afscheid van Wouter Slob als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van God Spreken - Job van Schaik en Wouter Slob (2019)
Van God Spreken - Job van Schaik en Wouter Slob (2019)

Als God vandaag de dag tot spreken komt, lijkt dat spreken zich te beperken tot de beslotenheid van binnenkerkelijke veiligheid en/of persoonlijk hobbyisme. De tijd van agressieve afrekeningen met het godsgeloof is voorbij, maar misschien vooral omdat weinigen nog de moeite nemen zich er druk om te maken. De theologie wordt nauwelijks nog een serieuze stem in de samenleving gegund; als ze die al zou willen hebben.

Door schade en schande is de theologie teruggekomen van grote woorden. Ze hult zich dikwijls in een zelfverkozen niche van een kerkelijke of wetenschappelijke praktijk, zonder de pretentie iets aan het publieke debat bij te kunnen dragen. Waar ooit Gerardus van der Leeuw de theologie onbeschroomd als Koningin der Wetenschappen beschouwde, leidt zij publiekelijk thans een kwijnend bestaan.

Heeft zij niets meer te zeggen? Wil niemand het horen? Of is de theologie zelf te voorzichtig in haar aanspraken? In het boek Van God Spreken  – Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie (Buijten & Schipperheijn) gaan journalist Job van Schaik en theoloog Wouter Slob onder meer in op deze vragen en doen er verslag van.

Op 15 november 2019 wordt het boek gepresenteerd met de vraag of de theologie nog, of juist, een bijdrage kan leveren aan het publieke debat. Heeft het christelijke geloof een urgente zeggingskracht voor de toekomst? Of is het wel prima dat de religieuze stem tot fluisteren is verstild. De auteurs gaan in gesprek met Ger Groot (cultuurfilosoof), Jeroen de Ridder (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie) en Jaap Vlasblom (predikant).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier o.v.v. RUG-code 59. De toegang is gratis.