Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Docentennascholing rond het thema: Dialoog in de klas

Wanneer:wo 10-04-2019 10:00 - 17:00
Waar:Oude Boteringestraat 38, Groningen

Op woensdag 10 april 2019 organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap weer een docentennascholing voor docenten uit het primair en voortgezet onderwijs!

Het thema is Dialoog in de klas. Deze dag staat in het teken van het voeren van lastige en gevoelige gesprekken met leerlingen in de klas, zoals gesprekken rond vaak ethische vraagstukken. Behalve inhoudelijke colleges en workshops ga je deze dag in gesprek met ervaringsdeskundigen uit de dagelijkse praktijk. Zo krijg je concrete handvatten voor het aangaan van moeilijke gesprekken in de klas.

Zie voor meer informatie en aanmelding deze website.