Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Mini-symposium: 'Van Tenach naar Oude Testament, of vice versa'

Wanneer:ma 11-03-2019 10:00 - 13:00
Waar:Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen
Van Tenach naar Oude Testament, of vice versa
Van Tenach naar Oude Testament, of vice versa

Leerstoel Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur ism Gronings Theologisch Werkgezelschap

Inhoud

Spreken we in de theologie van ‘Oude’ of van ‘Eerste’ Testament? De gemoederen kunnen hoog oplopen en hebben alles te maken met grote theologische vragen. Wat is de verhouding tussen jodendom en christendom? Welke rol speelt Jezus van Nazareth/Christus? (* En wordt er soms doorgehaald wat niet is gewenst?). Hoe kijken we tegen de bijbelse tekst aan. Wat betekent ‘juistheid’ in geval van interpretatie? Welke vrijheid heeft de christelijke theologie ‘na Auschwitz’ om zich met deze vraag bezig te houden?

Basis uitgangspunt bij deze discussie is de veronderstelling dat de Hebreeuwse tekst als Tenach de grondtekst van het zowel jodendom als christendom is. Het hele curriculum van de klassieke protestantse theologische opleidingen is zelfs rond dit uitgangspunt opgebouwd. Kennis van de klassieke talen is immers nog altijd voorwaarde voor een academisch theologische opleiding.

Toch zijn er vragen bij deze veronderstelde positie van de Tenach. Welke theologische keuzes zijn ermee gemoeid? En is het feitelijk wel juist om de Tenach als grondtekst te nemen? Komt niet eerder de Septuaginta hiervoor in aanmerking? Is dat lood om oud ijzer, of heeft dat verregaande theologische gevolgen?

In een studieochtend buigen we ons over deze vraag. Cor de Vos (toegezegd) zal de hoofdlezing houden over de verhouding Tenach/Oude Testament. Jacques van Ruiten (gevraagd) zal vanuit de hermeneutische theorie zijn licht laten schijnen over de materie. En vanuit de kerkelijke praktijk zal Ron van den Hout (gevraagd) een bijdrage leveren.

Praktische informatie

Kosten, inclusief afsluitende lunch, zijn €15.

Opgave bij Jaap Goorhuis, laus_deo kpnmail.nl

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen (tegenover de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap)

Over de sprekers

Dr. Cor de Vos (1966) promoveerde als oudtestamenticus (2002), was vertaler bij het NBV-project voor het Nieuwe Testament, en habiliteerde in Münster in NT en antiek Jodendom (2010).

Prof. dr. Jacques van Ruiten (1956) is hoogleraar in de receptiegeschiedenis van de Bijbel: historische hermeneutiek. Hij promoveerde in Leuven op Jesaja.

Mgr. dr. Ron van den Hout (1964) werd in 1993 priester gewijd, promoveerde in 2009 op een proefschrift over Zacharia, en is sinds 2017 bisschop van Groningen-Leeuwarden.