Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Promotie Geurt Roffel

Wanneer:do 28-06-2018 14:30 - 15:30
Waar:Aula, Academiegebouw, Broerstraat 5

Op 28 juni verdedigt Geert Roffel zijn proefschrift 'En wie ben ik volgens jullie?: aantwoorden op de vraag of Jezus de Zoon van God is.

Geurt Roffel stelt dat wie in de diversiteit aan interpretaties tot een eigen antwoord wil komen op de vraag of Jezus de Zoon van God is, in gesprek moet gaan met anderen. In zijn onderzoek gaat Geurt dit gesprek aan door de interpretaties te onderzoeken die zes internationaal toonaangevende christologen (Kasper, Pannenberg, Dalferth, Crisp, Henriksen en Welker) geven van de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’. Dat doet hij op twee elkaar aanvullende manieren, die hij ontleent aan de filosofen Hans-Georg Gadamer en Jacques Derrida.

Bij elk van de zes christologen geeft Roffel weer hoe hij hun interpretaties van de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’ aan de hand van Gadamer ofwel Derrida heeft geanalyseerd, en wat zijn kanttekeningen daarbij zijn. De manieren waarop beide filosofen teksten interpreteren, hebben volgens Roffel hun sterke en zwakke punten – die komen in zijn proefschrift aan de orde – maar helpen hem om in het slothoofdstuk resultaten uit de eerdere hoofdstukken bijeen te brengen en te structureren tot een coherente eigen visie op de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’.

Promotores: prof. dr. Rick Benjamins, prof. dr. Wouter Slob, prof. dr. Renée van Riessen