Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Najaarscolloquium: 'Wat is waarheid? Post-truth en verder'

Wanneer:vr 09-11-2018 13:00 - 17:00
Waar:Zaal 253, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38
Najaarscolloquium
Najaarscolloquium

Kan het waarheidsbegrip bij het vuil, als overbodig en onbruikbaar begrip? Of is het de hoogste tijd om waarheid te gaan heroverwegen, juist om het niet kwijt te raken? Was de theologie als eerste aan de beurt om haar waarheden te zien verdampen, politiek en wetenschap volgden en recent blijkt ook de journalistiek tot haar verbijstering niet immuun voor gezagsondermijning. Heeft het theologisch denken inmiddels wat kunnen rijpen om dit probleem op te lossen? Moeten we de waarheid van het objectieve bestaan van God en een juiste Schrift benadrukken? Moet waarheid maar worden opgegeven, en kunnen we toe met levensbeschouwelijke voorkeuren en relativisme? Of zou waarheid eschatologisch geduid kunnen worden, waarbij niet afspiegeling maar verantwoordelijkheid de centrale notie is? Is er een weg uit de situatie van post-truth?

Het College van Bijzonder Hoogleraren van de faculteit GGW van de RUG neemt het voortouw om op 9 november 2018 over deze kwestie na te denken. Niet alleen omdat de vraag direct de theologie aangaat, maar ook met de pretentie dat de theologie voor andere kennisgebieden iets in dit debat in te brengen heeft

Kosten:         € 30

Cursuscode: RUG-NJC