Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Calendar

Interdisciplinair symposium: De weg naar heelwording: gidsen in het landschap van trauma, dissociatie en zingeving

Wanneer:vr 27-02-2015 10:00 - 17:00
Waar:Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet – www.mennorode.nl
Esther Veerman
Esther Veerman

Trauma en dissociatie als gevolg van diepingrijpende ervaringen van huiselijk en seksueel geweld vragen om een lange en pijnlijke weg van heelwording. In dit interdisciplinaire symposium belichten gerenommeerde wetenschappers, therapeuten en ervaringsdeskundigen de gevolgen van trauma op verschillende terreinen van het leven. Aan de orde komen onder meer de verschillende fasen van traumatherapie, zingevingsvragen en rouw, religieuze thema’s, alsook kunst en verbeelding.

Hoofdsprekers zijn prof.dr. Onno van der Hart, dr. Ellert Nijenhuis, prof. dr. Ruard Ganzevoort, dr. Hanneke Schaap-Jonker, dr. Hanneke Muthert, dr. Alexander Veerman en drs. Esther Veerman.

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg, Dimencegroep Zwolle, en met Stichting Kunst uit Geweld.

Programma

 • 10.00 uur: Opening
 • 10.05 uur: drs. Esther Veerman - Mijn weg naar heelwording
 • 10.35 uur: dr. Ellert Nijenhuis - Dissociatie en trauma: Composities van hersenen, lichaam en omgeving
 • 11.15 uur: Pauze
 • 11.30 uur: dr. Hanneke Schaap-Jonker en dr.Hanneke Muthert - Verbeeldingskracht – over rouw en verbeelding bij het verwerken van (ernstig) trauma
 • 12.00 uur: Lunchpauze
 • 12.45 uur: Opening middag
 • 12.50 uur: prof. dr. Onno van der Hart - Fasegerichte behandeling voor mensen met complexe traumagerelateerde stoornissen: Fase 3, persoonlijkheidsintegratie en –rehabilitatie
 • 13.30 uur: prof. dr. Ruard Ganzevoort – Religie, trauma en heelwording
 • 14.10 uur: Pauze
 • 14.45 uur: Workshopronde I
  - dr. Hans Mulder – De prijs van vroegkinderlijke traumatisering
  - prof. dr. Onno van der Hart – Het gebruik van de imaginatie in de behandeling van complexe traumagerelateerde stoornissen
  - prof. dr. Ruard Ganzevoort – Trauma en theologie, verschuivingen in godsbeeld, mensbeeld en wereldbeeld
  - dr. Alexander Veerman – Secundaire traumatisering: partner van een geweldsgetroffene
  - dr. Thijs Tromp – Effecten van narratief werken op integratie en verzoening in het levensverhaal van ouderen
  - drs. Esther Veerman – Van beeld naar herinnering
 • 15.35 uur: Workshopronde II
 • 16.20 uur: Ontmoeting en borrel

Meer informatie

Docent

--

Omvang

0,75 ECTS (als onderdeel van de PAO-cursus Trauma, rouw en zingeving: 2,5 ECTS)

Datum/Data

27 februari 2015

Tijd

10-17 uur

Locatie

Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet – www.mennorode.nl

Literatuur

n.v.t.

Kosten

€ 125,00. Bent u AIOS of student, dan geldt een gereduceerd tarief van 75 euro. Wanneer deze dag gevolgd wordt in het kader van de PAO-cursus over trauma, rouw en zingeving, zijn de kosten van deze dag inbegrepen in de cursusprijs (totaal € 350,00). Overlevenden van geweld voor wie de prijs een bezwaar is, kunnen zich wenden tot Stichting Kunst uit Geweld.

Cursuscode

RUG-32

Inschrijven

Via het inschrijfformulier vóór 20 februari 2015.

Accreditatie

Het symposium is geaccrediteerd door PKN, accreditatie wordt verder aangevraagd bij SKGV,NVvP, de FGzP (klinisch psycholoog), Eerstelijnspsycholoog NIP.