Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenCultural GeographyTourism Geography and Planning
Header image Tourism Geography and Planning

Tourism Geography and Planning

Which impacts does tourism have on the social, cultural and spatial characteristics of an area? How do tourists influence and experience places and cultures? How can regional identities be used for tourism planning, and how could tourism contribute to regional development?

You will tackle these questions and study the interactions between tourists, visitors and local communities in detail in the Tourism Geography and Planning track. This track is an optional programme of the Master Cultural Geography.

Tourism is a global phenomenon with important regional and local impacts. Due to the large number of tourist trips and the possible economic influences, tourism development is often seen by policy makers as an important strategy for regional development. Tourism is an important instrument to achieve economic growth and improvement of the quality of life and the standard of living in areas that struggle with a decline in traditional economic sectors.

The Tourism Geography and Planning track offers critical insights into the role of the tourism sector in such liveability and identity questions. It offers international, place-based, critical and research-oriented approaches. You will discuss socio-cultural and spatial perspectives on tourism development, planning theories, research methods and relevant practices of tourism and places in the curriculum.

You will follow the Master track Tourism Geography and Planning in Leeuwarden (RUG/Campus Fryslân). The Faculty of Spatial Sciences cooperates for the Master track with theSchool of Tourism Management of NHL Stenden University of Applied Sciences.

Welke invloeden heeft toerisme op de sociale, culturele en ruimtelijke kenmerken van een gebied? Hoe beïnvloeden toeristen bepaalde plaatsen en culturen, en hoe ervaren ze deze? Hoe passen regionale identiteiten binnen toeristische planning, en welke rol kan toerisme spelen in regionale ontwikkeling?

Toerisme is een globaal fenomeen met belangrijke regionale en lokale invloeden. Door de omvang van het aantal toeristische verplaatsingen en de mogelijke economische invloeden wordt toeristische ontwikkeling door beleidsmakers vaak gezien als een belangrijke strategie voor regionale ontwikkeling. Vooral in gebieden die te maken hebben met een achteruitgang in traditionele economische sectoren vormt toerisme een belangrijk instrument voor economische groei, verbetering van de levenskwaliteit en verhoging van de levensstandaard.

In de mastertrack Tourism Geography and Planning kijk je in detail naar de interacties tussen toeristen, bezoekers en inwoners in bestemmingen. De track biedt internationale, plaatsgebonden, kritische en onderzoeksgeoriënteerde perspectieven. In het curriculum bespreek je socioculturele en ruimtelijke perspectieven op toeristische ontwikkeling, planningstheorieën, actuele onderzoeksmethoden en relevante praktijken over toerisme en plaatsen. Deze track maakt deel uit van de master Cultural Geography.

De mastertrack Tourism Geography and Planning volg je in Leeuwarden (RUG/Campus Fryslân). De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen werkt voor deze mastertrack samen met de School of Tourism Management van de NHL Stenden Hogeschool.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Culturele Geografie
Croho code
60656
Type opleiding
Master
Voertaal
Engels (100%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
voltijd
Faculteit
Ruimtelijke wetenschappen
printView this page in: English