Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Information for new Faculty of Arts students 2024-2025 Introduction information for students of the Bachelor's programmes Griekse en Latijnse taal en cultuur

Verplichte literatuur en cursusreaders

Readers

Het bestellen van de benodigde reader voor het vak Cultuurhistorie van de Oudheid I kan vanaf begin augustus via de bestelportal van Canon. De readers worden bij je thuisbezorgd. Zorg ervoor dat je de readers uiterlijk 4 september 2023 hebt, je zult ze direct in week 1 nodig hebben!

Handboeken

In de Online Course Catalog (Ocasys – wel kijken of bovenin juiste studiejaar staat aangevinkt, dus 2023-2024) vind je per vak het overzicht van de verplichte literatuur die je dient aan te schaffen. Je kunt deze boeken zelf in de betere boekhandel bestellen.

Voor een aantal van de aan te schaffen boeken bestaat er de mogelijkheid ze met korting te bestellen. Dit kan op de volgende manier:

Voor de Latijnse Taalvaardigheidsvakken heb je o.a. enkele boeken van Hans Ørberg nodig: C. Iulii Caesaris Commentarii De Bello Gallico, Roma: Edizioni Accademia Vivarium Novum, 2003 (benodigd in semester 1) en Catilina – Cicero en Sallustius, Roma: Edizionia Accademia Vivarium Novum, 2008 (benodigd in semester 2). Deze boeken zijn te bestellen via addisco.nl. Mocht je gebruik willen maken van de groepsbestelling, waardoor je slechts een fractie van de verzendkosten betaalt, laat dit dan weten aan c.m.van.der.keur rug.nl.

Voor Grieks geldt dat de docent het voor de Griekse Taalvaardigheidsvakken verplichte boek A. Rijksbaron et al., Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, 2e druk 2006 met kleine korting kan bestellen. Als je dit wilt, laat het dan weten aan g.c.wakker rug.nl. (winkelprijs €20,00).

GLTC studeren met een eindexamen in één van beide talen

Als je eindexamen hebt gedaan in alleen Grieks of alleen Latijn, dan volg je voor de andere taal in semester 1 de schakelmodule. Je hebt dan dezelfde colleges als de andere studenten, maar daarnaast nog extra contacturen waarin je uitgebreider oefent met de grammatica die nog niet zo bekend voor je is. Zo kun je toch de kennis verwerven die je nodig hebt voor de rest van de studie.

Voor deze modules gaan we uit van enige basiskennis (je hebt immers al wel in de onderbouw les gehad in de betreffende taal). Op Ocasys kun je (onder Entreevoorwaarden / Opmerkingen) zien welke grammatica we bekend veronderstellen voor de Overgangsmodule Latijn en de Overgangsmodule Grieks. Met Tirocinium kun je ook verder oefenen met de grammatica. Het herhalen van deze stof zal je zeker van pas komen in de eerste weken van je nieuwe studie!

Als je alleen in één van beide talen eindexamen hebt gedaan, geef dit dan door aan studieadviseur.gltc rug.nl.

Laatst gewijzigd:22 april 2024 13:40