Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Rechten en plichten

Disclaimer

De Rijksuniversiteit Groningen betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op www.rug.nl en gerelateerde subdomeinen. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De universiteit geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Deze garantie wordt wel gegeven ten aanzien van de gepubliceerde, openbare regelingen afkomstig van het College van Bestuur.

De Rijksuniversiteit Groningen wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. De universiteit behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van informatie contact op te nemen met de desbetreffende faculteit, afdeling of dienst. Indien die niet bekend is, kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie via het e-mailadres communicatie rug.nl.

Externe links

De universiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar naar gelinkt wordt vanaf www.rug.nl en gerelateerde subdomeinen.

Intellectueel eigendom

De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken liggen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

De universiteit respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende faculteit, afdeling of dienst. Indien die niet bekend is, kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie via het e-mailadres communicatie rug.nl.

Beveiliging

De universiteit draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie op het e-mailadres: communicatie rug.nl.

Laatst gewijzigd:13 mei 2020 15:55
printView this page in: English