Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Education

UPO-G Algemeen

Met de komst van een klinisch registratiesysteem van de Beroepsvereniging NVO voor orthopedagogen, is de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen (UPO-G) in 2001 gestart met een opleiding om te kunnen voldoen aan de eisen voor de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist. Tevens verzorgt UPO-G beroepsopleidingen en nascholingsactiviteiten voor gedragswetenschappers.

UPO-G valt onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie over de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist

Laatst gewijzigd:09 augustus 2023 14:00