Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

PLG Versterk probleemoplossingsvaardigheden in de wiskundeles

Doelgroep

Eerste- en tweedegraads wiskundedocenten

Inhoud en resultaat

Het blijkt lastig om in wiskundelessen gestructureerd aandacht te geven aan probleemoplossingsvaardigheden. Een in Japan beproefde aanpak van Teaching Through Problem-solving (TTP) gecombineerd met Lesson Study (LS) bleek voor twee wiskundesecties een krachtige aanpak om te leren over het onderwijzen van probleemoplossingsvaardigheden.

In deze Professionele Leergemeenschap gaan we in 5 sessies met wiskundedocenten aan de slag om TTP-lessen te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. NB: ook als aanbod voor secties op locatie!

Doelen programma

 • Het verder ontwikkelen van docentvaardigheden om probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen te versterken.
 • Het leren geven van een wiskundeles volgens de TTP-didactiek

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben bijgewoond, en de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid.

Studielast

30 uur

Data, tijden en plaats

 • Vrijdagmiddag 7 oktober 13:00 – 16:00
 • Vrijdagmiddag 28 oktober 13:00 – 16:00
 • Vrijdagmiddag 4 november 13:00 – 16:00
 • Vrijdagmiddag 18 november 13:00 – 16:00
 • Vrijdagmiddag 9 december 13:00 – 16:00

Tarief

375 euro (incl. btw)

PLG -begeleider en informatie

Dr. Gerrit Roorda (g.roorda@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2022-2023

 • Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG (precieze startdatum volgt)
 • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl).
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:07 juni 2022 11:59