Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

PLG Informatica

Doelgroep

Alle informaticadocenten, zowel beginnend als ervaren, die zich verder willen ontwikkelen en behoefte hebben om collega’s te ontmoeten, zijn welkom!

Inhoud en resultaat

Vaak ben je als docent informatica een eenpersoonssectie op je school. Daarom is het zinvol en nuttig om vakcollega’s van andere scholen te ontmoeten om ervaringen, tips, lesmateriaal, toetsen, PTA’s en andere vakspecifieke zaken uit te wisselen. Deze PLG is erop gericht om te voorzien in deze behoeften. Tijdens de bijeenkomsten maken we kennis met nieuwe thema’s en gaan we in op de vakdidactiek van informatica. Daarnaast nemen we ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan voor vakgroepoverleg.

Doelen programma

Er zijn vier vakspecifieke bijeenkomsten die te maken zowel met het vakinhoud als met werkwijze binnen en rondom informatica. We richten ons op vier specifieke thema’s. Daarnaast is er altijd ruimte om het programma aan te passen om in te gaan op specifieke vraag of behoefte van de deelnemende docenten.

 • Didactiek van programmeren. Programmeren ligt in de kern van zowat alles wat een informaticus doet en het is dus belangrijk dat onze leerlingen het snel en goed leren. Rondom programmeeronderwijs is al veel onderzoek gedaan. Er is veel bekend over instructiestrategieën, toetsing en begrip bij leerlingen: bijvoorbeeld waar hebben ze moeite mee of waar liggen misconcepties op de leur. Tijdens deze bijeenkomst gaan we op deze zaken in en gaan we ons eigen onderwijspraktijk bekijken in het licht van bevindingen uit het onderzoek.
 • Tools. We gebruiken allerlei tools om onze artefacten binnen informatica te maken, het werk te organiseren en te communiceren. Het gaat dan over online lessen, maar ook tools die we specifiek voor informatica gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Eclipse, Github, Jupyter, Trello, Lessonup, Kahoot, Zoom, MS Teams, …. De lijst lijkt eindeloos. Welke van deze tools kunnen ons echt helpen, hoe werken ze precies en hoe kunnen we ze het beste inzetten om zowel het leren van vakinhoud als het leerproces eromheen te organiseren en ondersteunen? We gaan weer good practices inventariseren (en alle andere do’s and dont’s) en geven workshops over een aantal van deze tools.
 • Vakoverstijgend werken. Bij informatica zijn we gewend samen te werken met collega’s van andere vakken en begeleiden we vaak leerlingen die aan vakoverstijgende projecten werken. Modelleren voor biologie of economie, websites maken voor talen en interactieve kunstobjecten ontwerpen zijn enkele voorbeelden van dat soort samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we onze ideeën en ervaringen. We inventariseren good practices (en alle andere do’s and dont’s) en kijken hoe we ze op eigen school kunnen implementeren.
 • Digitale geletterdheid. Het is de bedoeling dat digitale geletterdheid straks een integrale positie krijgt in het curriculum van primair en voortgezet onderwijs. Wat betekent dat voor ons als docenten informatica? Hoe kunnen we concreet een bijdrage leveren als de scholen bijvoorbeeld een apart vak in de onderbouw invoeren, waarvan programmeren een onderdeel vormt? Welke rol kunnen we spelen om docenten van andere vakken te helpen? We gaan kijken naar de nieuwste ontwikkelingen en net zoals tijdens de bijeenkomst over vakoverstijgend werken, bespreken we onze ideeën en ervaringen. We inventariseren good practices (en alle andere do’s and dont’s) en kijken hoe we ze op eigen school kunnen implementeren.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 3 van de 4 bijeenkomsten hebben bijgewoond.

Studielast

24 uur waarvan:

12 uur contacttijd en 12 uur voorbereidingstijd.

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen van 13:30 – 16.30 uur in Groningen (locatie volgt), of in de vorm van online sessies, nader te bepalen afhankelijk van omstandigheden.

 • 7 oktober 2022
 • 9 december 2022
 • 10 maart 2023
 • 12 mei 2023

Cursusleiding en informatie

NataĊĦa Grgurina (n.grgurina@rug.nl)

Tarief

€ 300 inclusief BTW

Annuleringsvoorwaarden 2022-2023

 • Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG (precieze startdatum volgt)
 • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:21 juni 2022 13:25