Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

PLG Maatschappijwetenschappen

Doelgroep

Eerstegraads docenten Maatschappijwetenschappen

Inhoud en resultaat

Het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen daagt docenten maatschappijwetenschappen uit nieuwe lessenseries te ontwerpen. In de PLG ondersteunen docenten en de vakdidacticus elkaar met deze taak, door zowel inhoudelijke verdieping in de concepten als ook door oefening in het maken en ontwerpen van lessen en opdrachten die direct in de eigen praktijk gebruikt kunnen worden. In de praktische bijeenkomsten ligt de focus op de didactiek van de concept-contextbenadering. We zoomen in op de denkvaardigheden die van belang zijn bij het leren over de concepten en bij het leren gebruiken van de concepten om contexten te analyseren, zoals categoriseren, abstraheren, deduceren en induceren. Daarnaast besteden we aandacht aan de kennis en kennisstructuur die leerlingen opbouwen over de concepten wanneer ze contexten analyseren met behulp van concepten.

Aan het eind van de PLG heb je je kennis van de hoofd- en kernconcepten in het examenprogramma verdiept en verbreed, evenals je kennis over didactische aanpakken om leerlingen concepten te leren begrijpen en te gebruiken om contexten te analyseren. Daarnaast beschik je over lessen en opdrachten waarmee leerlingen concepten leren begrijpen en gebruiken in nieuwe en voorgeschreven contexten.

Programma

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten, waarvan 1 inhoudelijke lezing, die ook openstaat voor belangstellenden die niet aan de hele serie bijeenkomsten deelnemen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten voldoende hebben voorbereid en bijgewoond, en daarin actief hebben geparticipeerd.

Studielast

25 uur (vakdidactisch) waarvan:
 • 15 uur contacttijd
 • 10 uur voorbereidingstijd en uitproberen lesmateriaal in de eigen lessen

Data, tijden en plaats

Bijeenkomsten zijn op alternerend op dinsdag- of donderdagmiddag van 14:00 – 17:00 in Groningen:
 1. Donderdag 10 oktober 2019
 2. Dinsdag 26 november 2019
 3. Donderdag 23 januari 2020
 4. Dinsdag 17 maart 2020
 5. Donderdag 7 mei 2020 (inhoudelijke lezing)

Tarief

Per deelnemer € 375, - (inclusief btw en catering)

Deelnemers kunnen zich ook voor losse inhoudelijke lezingen inschrijven.

De prijs per lezing bedraagt €75,-.

Klavertje 4-aanbieding: de 4e vakcollega van een school is gratis.

Cursusleiding en informatie

Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden EVN 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot uiterlijk 30 augustus 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 11:01