Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

PLG Maatschappijwetenschappen

Doelgroep

Eerstegraads docenten Maatschappijwetenschappen

Inhoud, doel en resultaat

Docenten maatschappijwetenschappen geven inmiddels al weer 3 jaar onderwijs in het nieuwe examenprogramma. In deze periode heb je veel nieuwe lessen en lesmateriaal ontworpen en uitgeprobeerd. Nu is het tijd om de balans op te maken:
 • Wat werkte goed, wat werkte niet?
 • Is de concept-context benadering het motiverende didactische principe gebleken of is het een trucje geworden waarmee leerlingen hun examen goed kunnen maken?
 • Welke verschillen tussen leerlingen zijn zichtbaar geworden binnen en tussen VWO- en HAVO leerlingen?
 • Welke vormen van toetsen hebben we gebruikt voor de schoolexamens?
 • In hoeverre lukt het leerlingen om de transfer te maken van hun kennis van de concepten naar contexten die niet direct vergelijkbaar zijn met de context waarin ze de concepten hebben geleerd? Kunnen we op basis van onze ervaringen een leerlijn transfer ontwaren? En wat betekent dat voor ons onderwijs?
 • Etc.

In de PLG wisselen docenten en de vakdidacticus aan de hand van bovenstaande vragen hun ervaringen, lessen en materiaal uit. In alle bijeenkomsten zal het onderliggende thema steeds de continue wisselwerking tussen de kennis van concepten en de denkvaardigheden die van belang zijn bij het leren over de concepten en bij het leren gebruiken van de concepten om contexten te analyseren, zoals categoriseren, abstraheren, deduceren en induceren.

Het doel van de uitwisseling is de kennis en vaardigheden van de vakdidactiek aan te scherpen . In the slipstream breid en scherp je ook je vakkennis en vakvaardigheden uit en aan.

Het resultaat van de PLG veel nieuwe ideeën voor nieuwe lessen, lesmateriaal en toetsen en/of verbeteringen voor je eigen lessen, lesmateriaal en toetsen.

Programma

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten. In het voorjaar 2021 wordt een vakinhoudelijke lezing georganiseerd over een onderwerp dat voor maatschappijleer- en MAW-docenten interessant zal zijn.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten voldoende hebben voorbereid en bijgewoond, en daarin actief hebben geparticipeerd.

Studielast

25 uur (vakdidactisch) waarvan:
 • 15 uur contacttijd
 • 10 uur voor- en nabereidingstijd

Data, tijden en plaats

Bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 14:30 – 17:00 in Groningen:
 1. Donderdag 14 januari 2021
 2. Donderdag 4 februari 2021
 3. Donderdag 4 maart 2021
 4. Donderdag 25 maart 2021
 5. Donderdag 15 april 2021

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Ook is een in company en/of maatwerkprogramma mogelijk in overleg.

Tarief

Per deelnemer € 375, - (inclusief btw en catering)

Deelnemers kunnen zich ook voor losse inhoudelijke lezingen inschrijven.

De prijs per lezing bedraagt €75,-.

Cursusleiding en informatie

Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden EVN 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 11 december 2020
 • Bij afmelden na 11 december 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:04 juni 2020 16:20