Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen

Lesson Study Maatschappijleer

Leren van je leerlingen met Lesson Study

Doelgroep

Docenten maatschappijleer die een Lesson Study-team willen vormen om met en van elkaar en hun leerlingen te leren. Lesson Study is interessant voor beginners tot experts, eerste- en tweede graders, van dezelfde sectie van dezelfde school en/of van verschillende scholen. Docenten kunnen zich individueel opgeven, of met (een deel van) de sectie.

Inhoud en resultaat

Lesson Study is een zeer krachtige en effectieve aanpak die docenten stimuleert en ondersteunt bij het leren van leerlingen. In een Lesson Study doorlopen docenten in teamverband een cyclus waarbij ze kritisch en systematisch het denken en leren van leerlingen analyseren.

Lesson Study is zeer geschikt om de meer geavanceerde docentvaardigheden als activeren, differentiëren en aandacht voor leerstrategieën (verder) te ontwikkelen. De Lesson Study wordt begeleid door een ervaren vakdidacticus. Lesson Study levert docenten nieuwe vakdidactische kennis en inzichten op, en stimuleert om nieuwe aanpakken echt te gaan toepassen in de eigen praktijk. Daarnaast geeft Lesson Study vaak nieuwe energie, omdat het inspirerend is om met vakgenoten met het vak bezig te zijn.

Programma

De Lesson Study-cyclus bestaat uit de volgende zes bijeenkomsten:
 1. Startbijeenkomst waarbij het team kennis maakt met elkaar, en zich oriënteert op het *thema en het doel
 2. De oriëntatie wordt afgesloten, en het ontwikkelen van de onderzoeksles wordt gestart.
 3. De onderzoeksles wordt verder ontwikkeld en afgerond.
 4. De onderzoeksles wordt uitgevoerd op een van de scholen door een docent van het team; andere teamleden observeren en verzamelen gegevens, en nabesproken, waarna de les wordt bijgesteld.
 5. De les wordt voor een tweede keer uitgevoerd op een andere school/in een andere klas en nabesproken.
 6. Afsluitende bijeenkomst waarbij alle verzamelde data worden besproken, en wordt vastgesteld wat zowel leerlingen als docenten geleerd hebben.
*Voorbeelden van thema's zijn:
 • Gesprek voeren over controversiële maatschappelijke actualiteiten of onderwerpen;
 • Kritisch denken, bijv. d.m.v. actualiteiten te analyseren;
 • Centrale concepten van maatschappijleer echt leren begrijpen (bijv. cultuur, macht, democratie, sociale cohesie).

Afsluiting

Een verslag van de cyclus dat mede kan dienen als basis voor een presentatie aan het eigen schoolteam, op de Dag van de Vakdidactiek of voor een artikel in het schoolbulletin of een vakblad.

Studielast

Ongeveer 30 uur (vakdidactisch) bestaande uit:
 • 18 uur contacttijd (6 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 6 uur voorbereiding (ca. 3 uur per bijeenkomst bij bijeenkomst 2 en 3)
 • 3 uur afsluitend verslag

Data, tijden en plaats

Op donderdagmiddagen van 14.00 - 17.00 in Groningen op:
 1. 14 november 2019
 2. 28 november 2019
 3. datum nader te bepalen voor bijeenkomst af te spreken op een school
 4. 16 januari 2020
 5. datum nader te bepalen voor bijeenkomst af te spreken op een school
 6. 7 februari 2020

Tarief

Per deelnemer € 450, - (inclusief btw en catering)

Klavertje 4-aanbieding: de 4e vakcollega van een school is gratis.

Cursusleiding en informatie

Marieke van der Wal, vakdidacticus maatschappijleer & -wetenschappen (marieke.van.der.wal@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden EVN 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot uiterlijk 30 augustus via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 11:01