Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Klassieke Talen

PLG Klassieke Talen

Netwerk Classici Noord: beter samen

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het Noorden van Nederland. Afgelopen jaren heeft een groep van ongeveer 30 enthousiaste classici deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s en gastsprekers, interactieve lezingen en workshops.

Inhoud en resultaat

Onverminderd ervaren deelnemers de onderlinge contacten met ruimte om ideeën uit te wisselen als zeer waardevol. Het wordt zeer gewaardeerd dat het vakinhoudelijke aanbod praktisch toepasbaar is. Reacties van deelnemers:

Leuk weer die praktijksuccessen! Altijd leuke, toepasbare ideeën!

Fijn om op gestelde momenten tijd te hebben om bezig te zijn met praktische uitwerking van ideeën.

Jullie hebben er een mooie “community” van gemaakt.

In 2018 zijn er vier werkgroepen geformeerd rondom uiteenlopende relevante onderwerpen en issues binnen ons vak. Dat werk is inmiddels afgerond. Helaas kon de feestelijke presentatie van het lesmateriaal “oorlogsherdenking” in september 2021 niet doorgaan vanwege COVID 19. Het materiaal geniet inmiddels landelijke bekendheid. Het voorziet op een prachtige manier in het landelijke “probleem” dat vormende doelen als subjectwording en actualisatie vormende doelstellingen van ons vak soms maar moeizaam gerealiseerd worden. Bedoeling is dat het werken met het lesmateriaal komend cursusjaar geëvalueerd wordt aan de hand van vragenlijsten en interviews.

Doelen

Net als het afgelopen schooljaar beogen we in de bijeenkomsten het netwerk van docenten Klassieke Talen in het noorden verder te versterken en uit te breiden. Zo weten classici in het noorden elkaar steeds gemakkelijker te vinden bij vragen over het vak en verzoeken tot samenwerking, in VO en WO. De bijeenkomsten zullen daarnaast de deelnemers verder brengen in het vertalen van de didactische vernieuwingen naar de lespraktijk in de Klassieke Talen (zeer actueel in deze tijden!) en zal ook relevante vakinhoudelijke kennis verder versterkt worden. Verder streven we ernaar om met de deelnemers inspirerend lesmateriaal te ontwerpen dat aan de eisen van deze tijd voldoet en dat toegankelijk te maken voor het veld. De eerste bijeenkomst van 4 november biedt inspiratie voor het ontwikkelen van lesmateriaal Neolatijn en voor het ontwerpen van een excursie naar de UB.

Programma

Het programma 2021-2022 voorziet in een gevarieerd aanbod gewijd aan de verschillende domeinen van ons vak: van de schatten in de UB van de RUG tot het onbekende Rome aan de hand van Latijnse grafinscripties uit de 15e en 16e eeuw. Van de codex Fori Mussolini tot het voortleven van thema’s uit de klassieke mythologie. Van de klassieken online (met voor velen wellicht nog onbekende websites) tot een uitgewerkte module metacognitie en zelfregulatie voor leerlingen. Van effectief grammaticaonderwijs tot Actief Latijn in de klas dat ook binnen de grammatica-vertaalmethode kan worden ingezet.

Van didactische handreikingen voor dialogisch onderwijs (met gefilmde lessen), tot de organisatie van een Rome-excursie met een zo klein mogelijke voetafdruk.

Inspraak op onderdelen van het programma is nog mogelijk. Daarover meer op de eerste bijenkomst. Tevens zullen we daar bespreken hoe we zelf aan het werk kunnen gaan met bijvoorbeeld het lezen van (vak) didactische artikelen en het maken van de praktische vertaalslag daarvan en/of het vertalen naar de praktijk van de inhouden die op de bijenkomsten gepresenteerd worden.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 3 (van de 4) bijeenkomsten hebben deelgenomen. Daarnaast wordt in overleg met de deelnemers verwacht dat zij bereid zijn om vakdidactische literatuur (bijv. artikelen uit Lampas of het Belgische Kleio) samen te lezen, te vertalen naar – en uit te proberen in de lespraktijk.

Studielast

47 uur zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch
 • 26 uur contacttijd
 • 12 uur voorbereidingstijd (3 per bijeenkomst)

Deelnemers die bereid zijn lesmateriaal uit te testen en daarvan verslag te leggen besteden meer uren die op het certificaat vermeld zullen worden.

Data, tijden en plaats

1. Donderdag 4 november 2021 12.00-18.00 uur. Plaats: Tammeszaal, 4e verdieping UB
 • Dr. A.H. (Adrie) van der Laan, conservator Bijzondere Collecties van de UB van de RUG laat ons bijzondere teksten en handschriften zien. Zijn interactieve lezing kan inspireren tot het ontwerpen van een excursie voor leerlingen naar de UB.
 • Dr. J.L. (Jan) de Jong: Latijnse grafinscripties uit de 15e en 16e eeuw in Rome. In zijn workshop staan relatief onbekende grafschriften centraal. Deelnemers zal gevraagd worden om te helpen bij het vertalen en interpreteren van een deel daarvan.
 • Vooruitblik op de overige programmadagen en het inventariseren van de keuzes die er nog zijn m.b.t. de onderwerpen van sommige sprekers.
2. Woensdag 26 januari 2022 10.00-17.00. Deze dag staat in het teken van good practice
 • Han Bakker, Corine Don en Dynke van der Wijk: Wordt het oude weer het nieuwe? Over dialogisch onderwijs, Biesta’s De terugkeer van het lesgeven en vormend onderwijs. (Met gefilmde voorbeeldlessen)
 • Floor Bakker: vakdidactische handreiking voor- en praktijkervaring met een module metacognitie en zelfregulatie
 • Marianne Baas: een alternatieve Rome-reis met ecologische voetafdruk
 • Andrea Harbach: vormende doelstellingen realiseren? Uitwerkingen van een leerlijn.
3. Dinsdag 8 maart 2022 10.00-17.00 uur
 • Joost Kooiman: hybride didactiek: actief Latijn & de grammatica-vertaalmethode in de lespraktijk
 • Annemieke van der Plaat: Effectief grammaticaonderwijs
 • Bettina Reitz-Joosse: codex Fori Imperiali.
4. Donderdag 21 april 2021 12.00-18.00 uur
 • Dr. A.J.L. (Bram) Van der Velden: De Klassieken online
 • Dr. J.L. (Jan) de Jong: Onderwerp wordt nog bepaald

De eerste bijeenkomst vindt plaats in de Tammeszaal van de UB van de RUG.

Informatie over de locaties van de andere bijeenkomsten volgt.

Tarief

€ 300 inclusief BTW.

Deelname losse sessies is mogelijk (€75,-).

Cursusleiding en informatie

Drs. Dynke van der Wijk (b.h.van.der.wijk@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2021-2022

Aanmelden is mogelijk tot 4 oktober 2021
 • Bij afmelden na 4 oktober wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:28 september 2021 10:46