Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Klassieke Talen

PLG Klassieke Talen

Netwerk Classici Noord: beter samen

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het Noorden van Nederland. Afgelopen jaren heeft een groep van ongeveer 30 enthousiaste classici deelgenomen aan jaarlijks vijf bijeenkomsten met diverse thema’s en gastsprekers, interactieve lezingen en workshops.

Inhoud en resultaat

Onverminderd ervaren deelnemers de onderlinge contacten met ruimte om ideeën uit te wisselen als zeer waardevol. Het wordt zeer gewaardeerd dat het vakinhoudelijke aanbod praktisch toepasbaar is. Reacties van deelnemers:

 • Leuk weer die praktijksuccessen! Altijd leuke, toepasbare ideeën!
 • Fijn om op gestelde momenten tijd te hebben om bezig te zijn met praktische uitwerking van ideeën.
 • Jullie hebben er een mooie “community” van gemaakt.

In 2018 zijn er vier werkgroepen geformeerd rondom uiteenlopende relevante onderwerpen en issues binnen ons vak. Dat werk is inmiddels afgerond. Het lesmateriaal “oorlogsherdenking” – een uitwerking van de Venibeurs van dr. Bettina Reitz-Joosse- dat voorziet in het landelijke “probleem” dat vormende doelen als subjectwording en actualisatie soms maar moeizaam gerealiseerd worden, is inmiddels geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten. De presentatie van kostbare schatten uit de Universiteitsbibliotheek van de RUG door dr. Adrie van der Laan op 4 november 2021 heeft de sectie van RSG Tromp Meesters in Steenwijk geïnspireerd tot het verzorgen van excursie voor leerlingen naar de UB.

Doelen

Net als het afgelopen schooljaar beogen we in de bijeenkomsten het netwerk van docenten Klassieke Talen in het noorden verder te versterken en uit te breiden. Zo weten classici in het noorden elkaar steeds gemakkelijker te vinden bij vragen over het vak en verzoeken tot samenwerking, in VO en WO.

Programma

Komend schooljaar houden we vier bijeenkomsten:

1. Romeinse reisgidsen uit Middeleeuwen en Renaissance

Jan de Jong (RUG): over passages uit de Rome-reisgids van Arnout van Buchel (Buchelius) aangevuld met passages uit andere Latijnse reisgidsen uit de 16de eeuw en uit de Middeleeuwen. Het materiaal kan gebruikt worden bij de voorbereiding van de Rome-reis en biedt een ander, misschien wel spannender, perspectief op de ontwikkeling van Rome.

2. Nieuwe Muzen: herschrijvingen van de Griekse mythen vanuit een vrouwelijk perspectief / Homo narrans / Lesson Study

Jacqueline Klooster (RUG): Nieuwe Muzen: herschrijvingen van de Griekse mythen vauit een vrouwelijk perspectief

Circe, The Silence of the Girls, A Thousand ships, For the most Beautiful: slechts een selectie uit de titels van populaire romans over de oudheid die in de afgelopen vijf jaar het licht hebben gezien. Allemaal hebben ze als thema de ervaring van vrouwen uit de Griekse mythologie, verteld door vrouwelijke personages -- en auteurs. Circe, Briseïs, Atalanta, Helena en vele anderen krijgen zo een stem die we in eerdere versies van hun verhaal niet, of toch in elk geval niet zo duidelijk, konden horen. Zelfs de Muze Calliope mag commentaar leveren op haar normaalgesproken ondergeschikte rol.

Waar komt dit fenomeen zo plotseling vandaan? Waarom kregen zoveel vrouwelijke auteurs schijnbaar tegelijk de inspiratie om een stem te geven aan mythische vrouwen, en waarom is dit zo enorm succesvol, gezien de oplage en ontvangst van deze romans? Zegt dit iets over onze eigen wereld, over de teksten uit de oudheid of over allebei?

In deze workshop onderzoek ik achtergronden van deze literaire hausse door enerzijds te kijken naar hoe die zich verhoudt tot feministische theorieën over de verbeelding van mythische vrouwen in antieke teksten zoals epos en tragedie. Daarnaast kijk ik naar de invloed van recente politieke en culturele omstandigheden (het aantreden van Trump in 2016, de #metoo beweging in 2017, en de opkomst van het alomtegenwoordige pop-feminisme als commercieel fenomeen). Maar ook en vooral zullen we passages en thema's uit deze interessante romans onder de loep nemen in combinatie met de antieke bronteksten, en ons afvragen wat hiermee op school gedaan kan worden.

A ndrea Harbach (RUG): Homo narrans

Hoe komt het dat sommige verhalen van alle tijden zijn en in culturen overal ter wereld worden verteld? Worden deze verhalen doorgegeven of zijn het universele verschijnselen die onafhankelijk van elkaar ontstaan? In een interactieve lezing zal ik een overzicht geven van inzichten in evolutionaire theorieën over ‘storytelling’. Als deelnemer leer je cultureel afhankelijke en universele elementen in verhalen te identificeren. Daarbij doe je inzicht op in de relevantie van literatuuronderwijs en krijg je bovendien concrete handvatten om je eigen verhaalvaardigheid te ontwikkelen: voor het vertellen voor de klas, maar ook voor het ontwerpen van proefwerk- of tekstboekteksten.

Carien Bakker en Dynke van der Wijk (RUG): Lesson Study.

Lesson Study is een professionaliseringsvorm waarbij een team leraren op systematische wijze de eigen lespraktijk bestudeert op basis van een gezamenlijk ervaren leerprobleem. In Lesson Study staat de eigen onderwijspraktijk, met een focus op het leren, en de leeractiviteiten van leerlingen centraal. De presentatie van een aantal voorbeelden inspireert hopelijk om zelf binnen het netwerk met een “lessonstudy light” aan de slag te gaan.

3. Van gymnasiaans naar coherent vertalen / De pedagogische taak van de literatuurdocent

Suzanne Luger (UVA) : Van gymnasiaans naar coherent vertalen.

Clary Ravesloot (RUG): De pedagogische taak van de literatuurdocent.

4. Neolatijnse epen

Bram van der Velden en Dynke van der Wijk: Neolatijnse epen

Een vijfde bijeenkomst zal bestaan uit een excursie, georganiseerd door leden van het netwerk. De datum wordt in overleg bepaald.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 3 (van de 4) bijeenkomsten hebben deelgenomen. Daarnaast wordt in overleg met de deelnemers verwacht dat zij bereid zijn om vakdidactische literatuur (bijv. artikelen uit Lampas of het Belgische Kleio) samen te lezen, te vertalen naar – en uit te proberen in de lespraktijk.

Studielast

38 uur zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch
 • 26 uur contacttijd
 • 12 uur voorbereidingstijd (3 per bijeenkomst)

Deelnemers die bereid zijn lesmateriaal uit te testen en daarvan verslag te leggen besteden meer uren die op het certificaat vermeld zullen worden.

Data, tijden en plaats

 • dinsdag 8 november 13:00-18:00
 • dinsdag 24 januari 09:00-17:00
 • woensdag 8 maart 10:00-17:00
 • dinsdag 4 april 12:00-18:00

Locatie: Groninngen (precieze plek volgt).

Tarief

€ 450 inclusief BTW. Deelname losse sessies is mogelijk (€75,- voor een dagdeel, €150,- voor een volledige dag). NB: in de fysieke brochure is per abuis een verkeerd bedrag (300 euro) afgedrukt. Onze excuses voor het ongemak.

Cursusleiding en informatie

Drs. Dynke van der Wijk (b.h.van.der.wijk@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2022-2023

Aanmelden is mogelijk tot drie weken voor de start van de eerste bijeenkomst
 • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:19 september 2022 14:03