Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Klassieke Talen

PLG Klassieke Talen

Netwerk noordelijke classici: beter samen

In verband met het coronavirus zal deze PLG dit jaar geen doorgang vinden.

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het Noorden van Nederland. Afgelopen jaren heeft een groep van ongeveer 30 enthousiaste classici deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s en gastsprekers, interactieve lezingen en workshops.

Inhoud en resultaat

Onverminderd ervaren deelnemers de onderlinge contacten met ruimte om ideeën uit te wisselen als zeer waardevol. Het wordt zeer gewaardeerd dat het vakinhoudelijke aanbod praktisch toepasbaar is. Reacties van deelnemers:

Leuk weer die praktijksuccessen! Altijd leuke, toepasbare ideeën!

Fijn om op gestelde momenten tijd te hebben om bezig te zijn met praktische uitwerking van ideeën.

Jullie hebben er een mooie “community” van gemaakt.

In 2018 zijn er vier werkgroepen geformeerd rondom uiteenlopende relevante onderwerpen en issues binnen ons vak. Dat werk is inmiddels afgerond en op de eerste bijeenkomst van de cursus 2020/2021 zullen we daar aandacht aan besteden met o.a. de feestelijke presentatie van het lesmateriaal “oorlogsherdenking” dat inmiddels landelijk bekendheid geniet en ook door Belgische vakcollega’s wordt aangevraagd. Het voorziet op een prachtige manier in het landelijke “probleem” dat vormende doelen als subjectwording en actualisatie, vormende doelstellingen van ons vak, soms maar moeizaam gerealiseerd worden.

Programma

Het nieuwe programma biedt veel gastsprekers met een zeer gevarieerd aanbod gewijd aan de verschillende domeinen van ons vak: van de schatten in de UB van de RUG tot het onbekende Rome aan de hand van Latijnse grafinscripties uit de 15e en 16e eeuw. Van landschapsarcheologie langs de Via Appia tot Griekse epigrammen in de villa Papiri te Pompeji;

Van didactische handreikingen voor dialogisch onderwijs (met gefilmde lessen), voor integratie van taal en cultuur en voor historisch contextualiseren, tot een workshop retorica in de klas en een workshop “reader respons”.

Op de eerste bijeenkomst zullen we samen met het driekoppige bestuur van het netwerk bespreken hoe we daarnaast zelf aan het werk kunnen gaan met bijvoorbeeld het lezen van (vak) didactische artikelen en het maken van de praktische vertaalslag daarvan.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 4 (van de 5) bijeenkomsten hebben deelgenomen. Daarnaast wordt in overleg met de deelnemers verwacht dat zij bereid zijn om vakdidactische literatuur (bijv. artikelen uit Lampas of het Belgische Kleio) samen te lezen, te vertalen naar – en uit te proberen in de lespraktijk.

Studielast

47 uur zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch
 • 32 uur contacttijd ( 4 per middag, 8 per hele dag)
 • 15 uur voorbereidingstijd (3 per bijeenkomst)

Deelnemers die bereid zijn lesmateriaal uit te testen en daarvan verslag te leggen besteden meer uren die op het certificaat vermeld zullen worden.

Data, tijden en plaats

1. Donderdag 24 september 2020 10.00-17.00 uur
 • Dr. A.H. (Adrie) van der Laan, conservator UB van de RUG
 • Prof.dr. G.C. (Gerry) Wakker over De geniale taal van Andrea Marcolongo & Euripides’ Bacchae
 • Afronding werkgroepen
 • Presentatie lesmateriaal oorlogsherdenking & stand van zaken onderzoek dr. Bettina Reitz-Joosse
 • Overleg o.l.v. bestuur van het netwerk over nieuwe vormen voor werkgroepen
2. Dinsdag 24 november 13.00-17.00
 • Corine Don en Dynke van der Wijk: Wordt het oude weer het nieuwe? Over dialogisch onderwijs, Biesta’s De terugkeer van het lesgeven en vormend onderwijs. (Met gefilmde voorbeeldlessen)
3. Woensdag 20 januari 09.00-17.00 uur
 • Dr.T.D. (Tim) Huijghen & Dynke van der Wijk: historisch contextualiseren
 • Dr. P. (Paul) Holthuis & Dynke van der Wijk: Burgerschap en de Bacchae
 • Joost Kooiman: retorica in de klas
 • Samen aan de slag: vertaling (vak)didactische literatuur
4. Vrijdag 12 maart 13.00-17.00 uur
 • Dr. J.(Jasmijn) Bloemert & Dynke van der Wijk : totaalbenadering, integratie van vakdomeinen
 • Dr. J.J.H. (Jacqueline) Klooster: De Villa Papiri en haar schatten, met o.a. grappige Griekse epigrammen van huisfilosoof Philodemus.
 • Dr. P.T. van Uum: reader response
5. Donderdag 22 april 09.00-17.00
 • Dr.J.L. (Jan) de Jong: Latijnse grafinscripties uit de 15e en 16e eeuw in Rome
 • Dr. C.M. (Michiel) van der Keur: Het is maar een verhaal; over “framing’ en het belang van letterenstudies.
 • Joost Kooiman: hybride didactiek: actief Latijn & de grammatica-vertaalmethode in de lespraktijk
 • Samen aan de slag: opbrengsten

De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen. Ook zal er in overleg met het netwerk desgevraagd gezocht worden naar een andere locatie.

Informatie over de precieze locaties volgt.

Tarief

€ 375 inclusief BTW

Cursusleiding en informatie

Dynke van der Wijk (b.h.van.der.wijk@rug.nl)

Kunnen deelnemers ook losse sessies bijwonen? ja

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 24 augustus 2020
 • Bij afmelden na 24 augustus 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 februari 2021 15:42