Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Filosofie

PLG 'Mens en technologie'

Professionele Leergemeenschap voor het vwo-examen filosofie

Doelgroep

Fillosofiedocenten in het vo met eindexamenklassen

Inhoud

In 2024 is het eindexamenthema voor het vwo-examen filosofie 'Mens en technologie'. In deze Professionele Leergemeenschap werken de deelnemers gezamenlijk aan de ontwikkeling van les- en toetsmateriaal, onder begeleiding van vakdidacticus Eva-Anne le Coultre.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd.

Studielast

24 uur,waarvan:
 • 12 uur contacttijd
 • 12 uur voorbereidingstijd en toepassing in eigen lessen

Data & locatie

De PLG vindt plaats op de volgende donderdagmiddagen van 15.00-17.00:

 • 22 september
 • 3 november
 • 15 december
 • 26 januari
 • 9 maart
 • 29 juni

De bijeenkomsten vinden plaats in de stad Groningen; definitieve locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tarief

Per deelnemer €450,- (incl. btw)

PLG-leiding en informatie

Eva-Anne Le Coultre, e.a.le.coultre rug.nl

Annuleringsvoorwaarden 2022-2023

Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG (precieze startdatum volgt)
 • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:09 juni 2022 15:57