Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Natuurkunde

PLG Natuurkunde

Natuurkunde gaat door

Doelgroep

Eerstegraads docenten natuurkunde.

Inhoud en resultaat

 • Uitbreiden didactisch activerend en differentiërend repertoire
 • Ontwikkelen motiverend lesmateriaal

Programma

In de afgelopen jaren hebben we vele activiteiten ontplooid:

 1. Kritische beoordeling van nieuwe didactische middelen en meetapparatuur,
 2. Bespreken van nieuwe vakdidactische ideeën,
 3. Uitwisselen van vakdidactische expertise (bijv. specialistische kennis van ict),
 4. Kritisch bespreken van nieuwe onderwerpen binnen het curriculum (Quantumwereld, Speciale Relativiteitstheorie en biofysica),
 5. Vergroten dan wel oppoetsen van onderzoekende of oplossingsvaardigheden.
 6. Uitnodigen van onderzoekers om te praten over hun state of the art onderzoek, met bijbehorend bezoek aan laboratorium.

Het komende jaar vullen we wederom in met een breed scala aan activiteiten: verdere (vakdidactische) verdieping in nieuwe onderwerpen binnen het natuurkundecurriculum, met daarnaast uitwisseling en ontwikkeling van expertise.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten hebben bijgewoond.

Studielast

51 uur vakdidactisch bestaande uit:

 • 281uur contacttijd (6 bijeenkomsten van 3,5 uur)
 • 30 uur voorbereiding

Data, tijden en plaats

 • vrijdag 03-11-2023, 13.30-16.30
 • vrijdag 01-12-2023, 13.30-16.30
 • vrijdag 19-01-2024, 13.30-16.30
 • vrijdag 09-02-2024, 13.30-16.30
 • vrijdag 08-03-2024, 13.30-16.30
 • vrijdag 12-04-2024, 13.30-16.30

Tarief

€ 450 inclusief BTW

Cursusleiding en informatie

Ir. Enno van der Laan, j.e.van.der.laan@rug.nl

Annuleringsvoorwaarden 2023-2024

Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG

 • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:45