Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Filosofie

PLG 'Filosofische teksten leren lezen'

Doelgroep

Filosofiedocenten in de bovenbouw vwo

Inhoud

In deze Professionele Leergemeenschap werken de deelnemers gezamenlijk aan de ontwikkeling van lessen en lesmateriaal waarmee leerlingen filosofische teksten beter leren lezen en begrijpen.

Voorstel is om te kiezen voor primaire teksten uit de syllabus voor het eindexamenthema vwo 2024 (De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap). Afhankelijk van de voorkeuren van de deelnemers kunnen er ook andere teksten gekozen worden.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal vier bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Studielast

28 uur

Data & locatie

Zes bijeenkomsten van 16.30-18.30 uur
  • donderdag 9 november
  • donderdag 7 december
  • donderdag 18 januari
  • donderdag 15 februari
  • donderdag 21 maart
  • donderdag 25 april

Locatie: Groningen, exacte locatie volgt.

Bijeenkomsten zijn niet los te volgen.

Tarief

€450,- (wordt waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk betaald uit een subsidie van de vakvereniging)

PLG-leiding en informatie

Deze PLG wordt begeleid door Eva-Anne le Coultre (vakdidacticus) en Arjan Koek (docent filosofie, curriculumontwikkelaar filosofie SLO). Voor informatie: e.a.le.coultre@rug.nl.

Annuleringsvoorwaarden 2023-2024

  • Aanmelden is mogelijk tot 1 september 2023
  • Bij afmelding binnen drie weken van de start van de cursus worden gemaakte kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl).
  • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:45