Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Aardrijkskunde

PLG Aardrijkskunde

Effectief omgevingsonderwijs in de aardrijkskundeles

Doelgroep

Ben je aardrijkskundedocent in het voortgezet onderwijs in het noorden? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) voor jou bedoeld! Alle eerste- en tweedegraads docenten aardrijkskunde zijn van harte welkom!

Inhoud en resultaat

Het centrale thema van de PLG in het schooljaar 2022-2023 is omgevingsonderwijs. Het leren in, over en van je eigen leefomgeving is een onderdeel van het Aardrijkskunde curriculum, terugkomend in bijvoorbeeld de thema’s leefomgeving en wateroverlast. Omgevingsonderwijs is meer dan alleen veldwerk. Omgevingsonderwijs gaat vooral over de eigen directe omgeving van de leerling en / of van de school.

Samen willen we verkennen hoe omgevingsonderwijs eruit kan zien, wat effectief is en hoe we dit concreet omzetten in klein en groter veldwerk, digitaal en fysiek. Daarnaast delen we met elkaar lesideeën (over omgevingsonderwijs) met als resultaat een PLG vol inspiratie en nieuwe ideeën en lesmateriaal voor je eigen lessen en praktische opdrachten.

Het programma zal bestaan uit een aantal bijeenkomsten waarin de theorie en/of de praktijk van omgevingsonderwijs centraal staat. De laatste bijeenkomst is een wat langere veldwerk-bijeenkomst:

 • Bijeenkomst 1: Kennismaken met omgevingsonderwijs en veldwerk
 • Bijeenkomst 2: Ervaring opdoen met klein (fysiek) omgevingsonderwijs en vervolgens zelf ontwikkelen van omgevingsonderwijs
 • Bijeenkomst 3: Digitaal omgevingsonderwijs en veldwerk
 • Bijeenkomst 4: Veldwerkmiddag in Groningen

Doelen programma

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?

 • Je verdiept je visie op omgevingsonderwijs en veldwerk en de plaats die dit kan innemen in het Aardrijkskunde curriculum.
 • Je doet ervaring op met verschillende vormen van omgevingsonderwijs en veldwerk
 • Je kunt omgevingsonderwijs en veldwerk ontwikkelen die passen bij het Aardrijkskunde curriculum en de omgeving van jouw school
 • Je werkt samen en komt in contact met collega’s
 • Je wordt ondersteund in het maken van vakdidactische keuzes in het ontwikkelen van omgevingsonderwijs en veldwerk
 • Je deelt en ontwikkelt materialen voor de lespraktijk

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ontwikkelde lesmaterialen worden gedeeld met mede-deelnemers.

Studielast

Circa 22 uur. De eerste drie bijeenkomsten duren 2,5 uur. Voor deze bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van ca 10 uur (vakinhoudelijke of vakdidactische voorbereiding, verdieping en uitwerking). Bijeenkomst 4 heeft een langere duur van 4 uur ivm daadwerkelijk veldwerk.

Data & locatie

 • Bijeenkomst 1: maandag 28 november 2022 14:30-17:00
 • Bijeenkomst 2: dinsdag 17 januari 2023 14:30-17:00
 • Bijeenkomst 3: woensdag 8 maart 2023 14:30-17:00
 • Bijeenkomst 4: maandag 17 april 2023: 13:30-17:00

De bijeenkomsten zullen worden gehouden op afwisselend maandag, dinsdag en woensdagmiddag en vinden plaats in Groningen. De laatste bijeenkomst vindt plaats van 13:30-17:00 in of rondom Groningen. Exacte locatie wordt vooraf gedeeld met de deelnemers.

Tarief

Per deelnemer € 300,- inclusief btw. Deelnemers kunnen zich ook voor losse bijeenkomsten inschrijven. Zij ontvangen in dat geval geen certificaat. De prijs per bijeenkomst bedraagt dan €75,-

PLG-leiding en informatie

Anton Houtenbos en Dorien de Jong (d.t.r.de.jong@rug.nl).

Annuleringsvoorwaarden 2022-2023

 • Aanmelden is mogelijk tot 3 weken voorafgaan aan de start van de PLG (precieze startdatum volgt)
 • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:45