Skip to ContentSkip to Navigation

PLG Klassieke Talen

Netwerk Classici Noord: beter samen

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het Noorden van Nederland. Afgelopen jaren heeft een groep van ongeveer 30 enthousiaste classici deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s en gastsprekers, interactieve lezingen en workshops.

Inhoud en resultaat

Dinsdag 10 oktober > 13:00-17:00 uur: Toetsing

Emgert Zondervan, toetskundige Grieks en Latijn bij het CITO zal een workshop geven waarin hij ingaat op de verschillende criteria waaraan examenvragen moeten voldoen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst maken we zelf twee vragen bij een door hem aangeleverde tekst van zo’n 20 regels die we zullen bespreken aan de hand van de criteria.

We bespreken die dag hoe we een platform kunnen maken om toetsen uit te wisselen en delen ervaringen met formatief toetsen.

Donderdag 14 december > 10:00-17:00: Good Practice

We besteden de hele dag met het uitwisselen van onze good practices. Andrea Harbach, Simon Roosjen (nog onder voorbehoud) en Fabian Verkerke zullen in elk geval iets inbrengen. Er is tijd om implementatie in de eigen lespraktijk vorm te geven. Daarnaast is er ruimte om te spreken over de voorstellen van de vakvernieuwingscommissie.

Woensdag 7 februari > 10:00-17:00: Positie van het Gymnasium- kansen en bedreigingen

Een dag om te spreken over de positie van het gymnasium die, zoals we zelf vaak aangeven op de bijeenkomsten, voortdurend op het spel staat. We moeten vaak lobbyen bij onze schoolleidingen om uren voor ons vak. Gedeeltelijk moeten we het hebben over andere argumenten dan 'ons vak is zo mooi', omdat dat zeker klopt, maar zelden schoolleidingen overtuigt. Interessant is ook dat de NaZoCo door de RUG georganiseerd gaat worden en rond dit thema een workshop/discussiegroep uit te denken is. We zullen het hebben over dialogisch onderwijs- een didactiek die past bij ons vak en weer in opkomst is.

Maandag 15 april > 13:00-17:00: Gastspreker; PWS-onderwerpen

We houden van luisteren naar een mooi verhaal en mijmeren over wat we daar allemaal voor moois mee zouden kunnen doen. Tijdens deze halve dag nodigen we een gastspreker uit (David Rijser, nog onder voorbehoud) om van te leren en daarna gaan we aan de slag, niet om zelf materiaal te maken (dat kost tijd die we vaak toch niet hebben), maar het net gehoorde en eerder gehoorde (Jan de Jong, Jacqueline Klooster, Andrea Harbach, Bram van der Velden) om te zetten in goede PWS-onderwerpen. Een goed signaal naar schoolleidingen als er steeds meer en mooiere profielwerkstukken worden gemaakt bij de klassieken. Neem vooral materiaal mee!

Doelen programma

Net als het afgelopen schooljaar beogen we in de bijeenkomsten het netwerk van docenten Klassieke Talen in het noorden verder te versterken en uit te breiden. Zo weten classici in het noorden elkaar steeds gemakkelijker te vinden bij vragen over het vak en verzoeken tot samenwerking, in VO en WO.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 3 bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Studielast

22 uur contacttijd

12 uur voorbereidingstijd (3 per bijeenkomst)

Data, tijden en plaats

  • dinsdag 10-10-2023 van 13.00-17.00 uur
  • donderdag 14-12-2023 van 10.00-17.00 uur
  • woensdag 07-02-2024 van 10.00-17.00 uur
  • maandag 15-04-2024 van 13.00-17.00 uur

Locatie: Groninngen (precieze locatie volgt).

Tarief

Deelname aan het totale traject kost €450. Deelname aan losse sessies is mogelijk à €75 per dagdeel.

Cursusleiding en informatie

Drs. Dynke van der Wijk (b.h.van.der.wijk@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2023-2024

Aanmelden is mogelijk tot drie weken voor de start van de eerste bijeenkomst
  • Bij afmelden na drie weken voor de start van de PLG wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
  • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:26